Thứ sáu,  30/10/2020

Tràng Định: Chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

(LSO) – Những năm qua, Tràng Định được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Bằng những cách làm như: phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn; quản lý, điều hành đội ngũ giảng viên kiêm chức; tổ chức lớp học theo cụm… đã góp phần nâng cao trình độ nhận thức, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên cơ sở.

Bà Hoàng Thị Định, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cho biết: Hằng năm, Ban Tuyên giáo chủ động tham mưu cho Huyện ủy ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị từ đầu năm. Kế hoạch này dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo của năm trước, yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ… Ngay sau đó sẽ tiến hành triển khai thực hiện đảm bảo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Cán bộ xã Chi Lăng hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính

Ở xã Chí Minh, trung bình mỗi năm có từ 10 đến 15 lượt quần chúng ưu tú được tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, trên 10 lượt cán bộ được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng các cấp. Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng là quan trọng, hằng năm, xã đều báo cáo cấp trên về nhu cầu đào tạo, từ việc hoàn thiện yêu cầu về chứng chỉ cho đến các quần chúng bồi dưỡng đối tượng đảng. Song song với đó là đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú tham gia. Nhờ đó, 4 năm trở lại đây, Đảng bộ xã luôn kết nạp đủ và vượt chỉ tiêu phát triển đảng (từ 8 đến 10 đảng viên), hiện nay, 20/21 cán bộ, công chức cấp xã đã đạt chuẩn theo quy định.

Hay như việc mở lớp theo cụm, công tác phối hợp của Ban Tuyên giáo Huyện ủy với đảng ủy cụm các xã được đánh giá rất hiệu quả. Những năm gần đây, dựa trên nhu cầu đào tạo thực tế, các lớp cụm xã phía Tây được mở ra (bao gồm các xã: Tân Tiến, Kim Đồng, Tân Yên, Cao Minh, Đoàn Kết, Khánh Long, Vĩnh Tiến) với khoảng 80 học viên/lớp. Ông Phan Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Tiến cho biết: Việc mở lớp ở cụm xã giúp học viên giảm được khoảng cách di chuyển, đảm bảo sĩ số lớp học. Bên cạnh đó, các xã chủ động đôn đốc, giám sát học viên của xã mình để đảm bảo chất lượng lớp học.

Bên cạnh việc phối hợp mở các lớp đào tạo theo kế hoạch, huyện còn làm tốt công tác quản lý, điều hành, xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức. Hiện nay, đội ngũ giảng viên kiêm chức của huyện gồm 16 đồng chí, đều đáp ứng đủ yêu cầu về chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Trước mỗi lớp học, Ban Tuyên giáo chủ động thông báo lịch, tài liệu tới giảng viên, trong quá trình dạy thường xuyên kiểm tra giáo án và việc lên lớp. Sau mỗi giờ học có hội ý, rút kinh nghiệm, do đó, đội ngũ giảng viên kiêm chức được nâng cao về chất lượng.

Từ năm 2019 đến nay, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Huyện ủy tổ chức hoàn thành 23 lớp với 1.550 học viên ở các loại hình: bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng đảng, cập nhật kiến thức mới, trung cấp lý luận chính trị…

Thông qua công tác này, đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú được đào tạo, nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Năm 2019, Đảng bộ huyện Tràng Định có 7/8 nhiệm vụ trọng tâm được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt, 1 nhiệm vụ được đánh giá hoàn thành xuất sắc.

THANH MAI