Chủ nhật,  09/08/2020

Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở

LSO-Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ cấp bách chung tay đẩy lùi Covid – 19, Ðảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tích cực chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Ðảng trực thuộc chuẩn bị, tổ chức đại hội Ðảng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Tính đến nay, đã có 67/69 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội.


Đảng viên Đảng bộ Quân sự huyện Hữu Lũng bỏ phiếu 
bầu đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các kế hoạch, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Tỉnh ủy Lạng Sơn, ĐUQS tỉnh tổ chức kiện toàn và thành lập các tiểu ban gồm: nhân sự, văn kiện, tuyên truyền, đảm bảo phục vụ và các tổ giúp việc.

Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư ĐUQS tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Xác định đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng vũ trang quân sự (LLVTQS) tỉnh, ĐUQS tỉnh đã xây dựng và quán triệt đầy đủ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp tới các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Các tiểu ban, tổ giúp việc tích cực tham mưu cho đảng ủy về công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội ở từng thời điểm, theo từng công việc cụ thể, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Nhằm chuẩn bị chu đáo nhân sự cho đại hội, ĐUQS tỉnh đã tham mưu với Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị. Qua đó, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ các cấp nhằm chuẩn bị cho cấp ủy khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng theo quy định. Một thay đổi về tổ chức bộ máy của Đảng bộ Quân sự tỉnh trước đại hội là đã giải thể Trường Quân sự tỉnh. ĐUQS tỉnh đã chọn Đảng bộ Phòng Kỹ thuật và phối hợp với Huyện ủy Hữu Lũng chỉ đạo Đảng bộ Quân sự huyện Hữu Lũng tổ chức đại hội trước. Qua đó, ĐUQS tỉnh rút kinh nghiệm chỉ đạo các đảng bộ còn lại làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội trong thời gian tới.

Thượng tá Vũ Ngọc Bộ, Phó Bí thư ĐUQS, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hữu Lũng cho biết: Đảng bộ Quân sự huyện đã tổ chức thành công đại hội, công tác nhân sự cấp ủy được chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo trên cơ sở bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tế ở đơn vị và địa phương, các đồng chí tham gia cấp ủy nhiệm kỳ này đều có số phiếu bầu tín nhiệm rất cao; nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ là tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm chuyển biến chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Để tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp, ĐUQS tỉnh chỉ đạo tuyên truyền đại hội chia theo từng đợt cao điểm, kết hợp với tuyên truyền thường kỳ, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bảo đảm đúng định hướng. Đồng thời, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Những ngày này, bên cạnh công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện quân sự năm 2020 và các nhiệm vụ thường xuyên, Đảng bộ Phòng Kỹ thuật đang khẩn trương chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 4/2020. Thượng tá Vũ Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Kỹ thuật, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Với tinh thần tập trung cao độ, phát huy trí tuệ tập thể, đảng ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng các văn kiện và thông qua dự thảo các văn kiện đại hội bao gồm: báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; quy chế làm việc đại hội… đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Với sự chỉ đạo tích cực, chu đáo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh.

ĐÌNH QUANG