Thứ hai,  26/10/2020

Đảng bộ xã Chi Lăng lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

LSO-Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng) đã chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.


Đảng viên Vi Văn Lưu, Chi bộ thôn Quán Thanh tiên phong
trong phát triển kinh tế với hơn 1.000 gốc na, 300 gốc bưởi Diễn

Chỉ tiêu cụ thể, phù hợp

Đảng bộ xã Chi Lăng hiện có 227 đảng viên, sinh hoạt ở 17 chi bộ, trong đó có 12 chi bộ thôn. Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chi Lăng (ngày 27/7/2016), Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 25a – NQ/ĐU (ngày 12/8/2016) về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đặc biệt, việc tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đã trở thành 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã hằng năm với từng chỉ tiêu cụ thể. Đơn cử: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã năm 2019 nêu rõ “phấn đấu trồng mới 10 ha cây có múi, sản lượng na đạt 3.500 tấn; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng 5 mô hình điểm, rõ nét về trồng cây ăn quả đạt hiệu quả cao”.

Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa những loại cây trồng có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế. Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã, UBND xã trích từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao 500 triệu đồng để hỗ trợ phân bón cho các gia đình được lựa chọn xây dựng mô hình điểm.

Là 1 trong 5 hộ được xã lựa chọn xây dựng mô hình điểm, ông Hoàng Văn Trình, thôn Đồng Đĩnh chia sẻ: Nhận thấy cây bưởi Diễn phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương và cho hiệu quả kinh tế cao, gia đình tôi đã mạnh dạn mở rộng diện tích cây trồng. Năm 2019, gia đình tôi được chọn làm điểm và được xã hỗ trợ 300 kg phân bón. Được Hội Cựu chiến binh xã hỗ trợ vay vốn ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đến nay, gia đình tôi đã trồng được 1 ha với hơn 700 gốc bưởi đang sinh trưởng và phát triển tốt, cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế, đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hằng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của đảng viên trong chuyển đổi, phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Ông Lành Văn Xanh, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Làng Ngũa cho hay: Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã, Chi bộ thôn Làng Ngũa đã tuyên truyền, vận động đảng viên và nhân dân tích cực  phát triển kinh tế, trong đó phát huy vai trò đi đầu của đảng viên; tập trung vào 2 cây chủ lực là na và bưởi Diễn. Đến nay, chi bộ thôn đã xây dựng được 10 mô hình kinh tế cho hiệu quả cao do đảng viên làm chủ với thu nhập trên 170 triệu đồng/năm.

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế và sự tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã tạo điều kiện, phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân. Năm 2019, toàn xã trồng được 10 ha cây ăn quả các loại, đạt 100% kế hoạch đề ra. Các hộ được chọn xây dựng mô hình điểm đã chủ động đầu tư công sức nên các loại cây phát triển tốt. Cây na đã cho sản lượng 3.500 tấn (đạt 100% kế hoạch) với doanh thu hơn 94,5 tỷ đồng. Hiện nay, toàn xã có hơn 20 mô hình kinh tế cho hiệu quả cao với thu nhập từ 200 đến 600 triệu đồng/năm, trong đó, 100% mô hình do đảng viên làm chủ.

Kinh tế phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Bình quân thu nhập năm 2019 đạt 42,3 triệu đồng/người/năm (tăng 6,3 triệu đồng so với năm 2018), số hộ nghèo giảm còn 1,3% (giảm 0,5% so với năm 2018). Ông Lăng Văn Thạch, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở thôn bản với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình hiệu quả cao, phấn đấu trong năm 2020 trồng mới 3 ha cây ăn quả và nâng mức thu nhập bình quân của người dân đạt 43 triệu đồng/người/năm.

 NGỌC HIẾU