Thứ bảy,  31/10/2020

Đảng bộ Quân sự thành phố lãnh đạo hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự

LSO-Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự thành phố (QSTP) Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị, học tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, kỷ luật quân đội. Năm 2019, Đảng bộ QSTP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thành ủy Lạng Sơn tặng giấy khen “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; cơ quan quân sự thành phố vững mạnh toàn diện.


Dân quân tự vệ thành phố Lạng Sơn huấn luyện sử dụng súng máy phòng không

Năm qua, Đảng bộ QSTP đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các xã, phường diễn tập chiến đấu phòng thủ theo Nghị quyết số 28 – NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 152/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy quan tâm công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, 100% cán bộ, chiến sĩ giữ vững lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, lực lượng bộ đội thường trực thành phố tiếp tục được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Lực lượng DQTV được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, đủ các thành phần, binh chủng, chiếm 2% so với tổng dân số, đảng viên trong DQTV đạt tỉ lệ 28%. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, phúc tra, kiểm tra, huấn luyện theo kế hoạch đạt 100%; tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 79,7%, đảng viên chiếm 13,4%, đoàn viên chiếm 86,5%.

Đông Kinh là phường điển hình của thành phố trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP), cơ quan quân sự phường thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác này. Trong đó, tập trung quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của các cấp và đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Thành Duy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn cho biết: Thực hiện nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ QSTP, đơn vị làm tốt công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân, đăng ký quản lý lực lượng dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật theo quy định, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Năm 2020, Ban CHQS phường đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu, có 13 thanh niên viết đơn xung phong trúng tuyển.

Thực hiện nghị quyết của các cấp ủy Đảng về công tác huấn luyện, các đơn vị đã chuẩn bị tốt cơ sở, vật chất, rà soát, bổ sung, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các văn kiện cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến theo chương trình, kế hoạch, nội dung, sát với thực tế chiến đấu, quân số tham gia đạt từ 99,8% trở lên, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị. Năm 2019, qua kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện, 100% cơ sở DQTV đạt yêu cầu, có 89% đạt khá, giỏi; lực lượng dự bị động viên huy động huấn luyện khung B đảm bảo 100% quân số, kết quả huấn luyện đánh giá chung đạt khá.

Trung tá Nguyễn Quang Huy, Phó Bí thư Đảng ủy QSTP, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: Năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt Đảng bộ QSTP thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm gồm: công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ QSTP, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng bộ QSTP đã cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác. Đảng bộ QSTP đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác tuyển quân chất lượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu. Tổ chức bồi dưỡng nhận thức về đảng cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, thực hiện tốt việc “xã hội hóa công tác tuyển quân” bằng việc huy động các nguồn lực ủng hộ và tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Tính đến thời điểm này, Đảng bộ QSTP đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội đảm bảo dân chủ, công khai. Hiện nay, Đảng ủy QSTP đang chuẩn bị các điều kiện, chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ QSTP, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra theo đúng kế hoạch chỉ đạo của cấp trên.

 ĐÌNH QUANG