Thứ năm,  29/10/2020

Đình Lập: Chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đảng bộ các cấp

(LSO) – Xác định công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, Huyện ủy Đình Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt công tác chuẩn bị để đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đảng bộ huyện Đình Lập hiện có 48 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 2.700 đảng viên. Để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trên địa bàn, ngay từ tháng 8/2019, Huyện ủy Đình Lập đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội và công tác nhân sự tại đại hội chi, đảng bộ cơ sở. Trong đó, yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Đến nay, 100% đơn vị trực thuộc đảng bộ huyện đã tổ chức quán triệt các nội dung liên quan đến công tác tổ chức đại hội các cấp.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập tổ rà soát chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng các cấp và ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự trước đại hội. Theo đó, bám sát quy định, quy chế của Đảng và văn bản hướng dẫn của cấp trên, các cấp ủy đảng đã chủ động chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội và lấy ý kiến đóng góp của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội, nguyên lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã nghỉ hưu, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức… vào dự thảo văn kiện. Cùng với đó, các cấp ủy đảng đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cấp ủy, lấy đó làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đề án nhân sự, giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, chuẩn bị hồ sơ nhân sự và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đến hết tháng 3/2020, 180/180 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội. Công tác bầu cử đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng nhân sự đã được đảng ủy cơ sở phê duyệt. Sau thành công đại hội chi bộ các thôn, khu phố trong tháng 3/2020, Huyện ủy Đình Lập tiếp tục đẩy mạnh công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và đảng bộ huyện. Các nội dung đều được triển khai kỹ càng, khoa học, đúng tiến độ đề ra. Tính đến đầu tháng 4/2020, 48/48 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đã thành lập các tiểu ban theo quy định và xây dựng xong đề án nhân sự, trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt; 2 tổ chức cơ sở đảng được chọn làm điểm (Đảng bộ xã Bắc Xa và Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện) đã tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Ông Lương Tiến Hiệp, Bí thư Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Đình Lập cho biết: Được chọn tổ chức đại hội điểm cơ sở, ngay từ cuối năm 2019, chi bộ đã tổ chức hội nghị quán triệt đến các cán bộ, đảng viên những nội dung trong các chỉ thị, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy và Huyện ủy Đình Lập về công tác tổ chức đại hội; thành lập các tổ văn kiện, nhân sự, phục vụ đại hội và phân công nhiệm vụ cho từng tổ. Đến ngày 28/2/2020, chi bộ nhà trường đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu chi ủy gồm 3 đồng chí và bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư theo đúng quy định.

Đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện, hiện Tiểu ban văn kiện đang chỉnh sửa báo cáo chính trị để thông qua lần 4. Văn kiện này được hoàn thiện bước 3 và chuyển đến các đảng bộ trực thuộc nghiên cứu, tham gia góp ý trước ngày 19/3/2020. Tiểu ban nhân sự đại hội đã họp, thống nhất cơ cấu, số lượng cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét.

Theo kế hoạch ban đầu, đại hội các chi, đảng bộ cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 5/2020. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc tổ chức đại hội ở các chi, đảng bộ cơ sở tạm thời dừng lại. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Huyện ủy Đình Lập cho biết: Thời gian này, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tiểu ban nhân sự, văn kiện, tổ chức – phục vụ và khánh tiết – tuyên truyền kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị đại hội, tích cực chuẩn bị kỹ văn kiện đại hội, công tác nhân sự và các điều kiện cần thiết để tiến hành đại hội ngay sau khi Nhà nước công bố hết dịch.

NGỌC HIẾU