Thứ ba,  11/08/2020

Ra mắt Ðảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

Ngày 18-4, tại Hà Nội, Ðảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư) chính thức ra mắt, gồm ba chi bộ với 39 đảng viên.

Ngày 18-4, tại Hà Nội, Ðảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư) chính thức ra mắt, gồm ba chi bộ với 39 đảng viên.

Ðược nâng cấp từ chi bộ Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhằm đáp ứng quy mô phát triển và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia trong tình hình mới, Ðảng bộ có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thực hiện tốt việc tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia và điều phối chính sách giám sát tài chính; dự báo tình hình kinh tế vĩ mô của nước ta, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô; tiến hành xây dựng hệ thống các chỉ tiêu giám sát thị trường tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) trên cơ sở những quy định của nước ta và thông lệ quốc tế; tiến hành xây dựng báo cáo định kỳ về dữ liệu thị trường tài chính phục vụ  việc phân tích, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô và các hoạt động giám sát thị trường tài chính; thực hiện mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế với các nước và tổ chức quốc tế thông qua việc hợp tác và hỗ trợ cho hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia…

Nhandan