Thứ hai,  13/07/2020

Phát huy vai trò xây dựng Đảng

LSO- Ban Tuyên giáo là ban tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh Lạng Sơn với chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tuởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng.

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, chuyên viên của Ban đã đoàn kết, sáng tạo chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và công tác vận động quần chúng trong đảng bộ.

Kịp thời tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên, trên 90% quần chúng, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện gắn với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ. Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Quản lý, điều hành đội ngũ báo cáo viên hoạt động hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo yêu cầu, kế hoạch; kết quả đã tổ chức được 723 buổi tuyên truyền miệng cho 67.279 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trao đổi nghiệp vụ

Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015 và thành lập bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy. Hướng dẫn nghiên cứu, học tập các chuyên đề, các tác phẩm và Di chúc của Bác trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể hằng năm; cụ thể hóa Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác, Ban tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động dâng hương, báo công Bác tại các khu di tích lịch sử cách mạng gắn với cuộc đời hoạt động của Người. Tham mưu cho Ban Thường vụ xuất bản 2 cuốn sách: “Kỷ yếu kết quả một năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Lịch sử Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1954-2012”. Xây dựng kế hoạch phát động thi đua, đề cương tuyên truyền, phim tài liệu, chuyên trang báo, diễn văn truyền thống, chương trình, kịch bản chi tiết và cung tham mưu tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn (27/9/1954 – 27/9/2014).

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, đã tổ chức được 30 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản cho 1.382 đối tượng kết nạp đảng, 1.060 đảng viên mới; 10 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 700 lượt cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cơ sở và 25 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 5.155 đối tượng 4, đối tượng 5 (vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra).

Quan tâm, chú trọng thực hiện đúng quy trình công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và dân vận đối với các tổ chức cơ sở đảng đạt 100% chỉ tiêu đã đề ra theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ và kế hoạch của ban. 

Với thành tích đã đạt được, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối được UBND tỉnh công nhận tập thể xuất sắc 3 năm liên tục từ 2012-2014; được tặng 2 bằng khen và 7 lượt cá nhân được tặng giấy khen, bằng khen.

THÀNH HOÀNH. (Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh)