Thứ hai,  13/07/2020

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4: Chuyển biến ở Văn Lãng

LSO- Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” huyện Văn Lãng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có nhiều chuyển biến tích cực từ đó tạo tiền đề tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại huyện biên giới này.

Triển khai thực hiện đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lãng đã ban hành kế hoạch số 30-KH/HU ngày 4/5/2012 và tổ chức hội nghị quán triệt trong toàn đảng bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo chủ chốt tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, xác định rõ những khuyết điểm, nguyên nhân hạn chế cần khắc phục. Theo đó, nội dung kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với những vấn đề xã hội bức xúc như: công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chống tiêu cực trong ngành giáo dục, thi tuyển công chức các cấp, bảo vệ tài nguyên rừng, vấn đề môi trường đô thị, nông thôn…

 

Phát triển giao thông nông thôn tại xã điểm Hoàng Văn Thụ

Ngoài ra, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm. Không để tình trạng kiểm điểm xong để đấy hoặc thiếu kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở. Qua kiểm điểm, các tập thể, cá nhân nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm chính trị của mình trước những thiếu sót, khuyết điểm được chỉ ra, từ đó nghiêm túc sửa chữa, khắc phục.

Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra đã thực hiện kiểm tra 4 tổ chức đảng với trên 20 đảng viên, cấp ủy viên cấp huyện có dấu hiệu vi phạm. Kết quả đã kết luận 2 tổ chức đảng vi phạm, áp dụng biện pháp kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 11 trường hợp đảng viên, cảnh cáo 6 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khai trừ 2 trường hợp, kỷ luật hành chính 5 trường hợp.

Song song với thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Huyện ủy Văn Lãng đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Xây dựng và ban hành các Nghị quyết, quyết định, kế hoạch trên từng lĩnh vực, làm cơ sở để các ban, ngành, đoàn thể cụ thể hóa chương trình hành động khắc phục hạn chế, yếu kém. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp thực hiện đổi mới sinh hoạt đảng, phương pháp triển khai các chỉ thị, nghị quyết theo hướng tăng cường thảo luận theo chuyên đề, nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của đảng trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiền phong, ý thức trách nhiệm của từng đảng viên, cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Chu Mạnh Trình, Bí thư Huyện ủy Văn Lãng cho biết: việc tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 trong toàn đảng bộ đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên có thái độ rõ ràng hơn và đóng góp những ý kiến trên tinh thần xây dựng trước những khuyết điểm, yếu kém xảy ra trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chậm được khắc phục tại mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, lãnh đạo quản lý. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trên địa bàn huyện Văn Lãng thời gian qua.

Đến nay, những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực như: quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý bảo vệ rừng và các vấn đề xã hội khác… đã được các ban, ngành chức năng của huyện từng bước khắc phục có hiệu quả. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh như: đường Na Sầm-Na Hình, thủy điện Thác Xăng, xây dựng bến xe ô tô phục vụ xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu Cốc Nam, Na Hình… được đẩy nhanh tiến độ. Vấn đề bảo vệ rừng được chấn chỉnh, không còn hiện tượng khai thác trái phép lâm sản trên địa bàn, công tác tiếp công dân được tăng cường tỷ lệ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cấp huyện đạt trên 80% vụ việc. 

Bài, ảnh: CÔNG QUÂN