Thứ hai,  13/07/2020

Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn: Chú trọng phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên

LSO- Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Lạng Sơn có quy mô đào tạo hằng năm khoảng 2.000 đến 2.500 sinh viên. Với lực lượng lớn mạnh đó, sinh viên nhà trường luôn hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết để trở thành lực lượng tiên phong, nòng cốt, là nguồn dự bị đảng viên trẻ của Đảng bộ nhà trường.

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Trường CĐSP luôn quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng phát triển Đảng; số đảng viên ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Kết quả, toàn Đảng bộ có 162 quần chúng ưu tú học tập nhận thức về Đảng và đã kết nạp được 50 đảng viên mới, vượt 25% chỉ tiêu đề ra, trong đó có 11 đảng viên là sinh viên.

 

Thanh niên xung kích Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn giúp người dân xã Hoàng Văn Thụ
thi công các công trình dân sinh

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Ninh Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đạt được kết quả trên, Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo Chi bộ Đoàn – HSSV chú trọng công tác phát triển Đảng trong sinh viên, để mỗi sinh viên khi trở thành đảng viên phải thấm nhuần lý tưởng cách mạng, luôn nỗ lực trau dồi đạo đức, có năng lực học tập tốt, có mối quan hệ mật thiết và là tấm gương sinh viên tiêu biểu trong các phong trào của nhà trường. Chính vì vậy, ngay từ khi sinh viên mới nhập trường, bằng nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin như: qua website, sổ tay sinh viên, tuần sinh hoạt công dân cung cấp cho sinh viên những thông tin, quy định, tiêu chuẩn kết nạp đảng để ngay từ đầu sinh viên có được nhận thức đúng, có chí hướng học tập, rèn luyện, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Với mục tiêu phát triển sinh viên theo hướng toàn diện, Đảng ủy nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, chỉ đạo Chi bộ Đoàn – HSSV phối hợp với các phòng ban, khoa, tổ, giáo viên chủ nhiệm, tạo điều kiện, môi trường tốt nhất để sinh viên tham gia các phong trào và có điều kiện rèn luyện, học tập tốt. Thành công trong công tác phát triển đảng viên mới trong sinh viên của Đảng bộ không chỉ dừng lại ở số lượng đảng viên, điều đáng tự hào nhất chính là đại đa số sinh viên được kết nạp Đảng đều là những hạt nhân nòng cốt, đoàn viên ưu tú nổi bật từ các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, các chiến dịch tình nguyện và hoạt động xã hội. Chính vì vậy, những sinh viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng tại Trường CĐSP thực sự xứng đáng và có sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng tích cực đến những sinh viên khác và khẳng định được vai trò trong môi trường công tác sau khi tốt nghiệp ra trường.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ nhà trường đã xét chọn 76 sinh viên ưu tú  tham gia học tập các lớp nhận thức về Đảng và kết nạp được 11 sinh viên vào Đảng. Đây được coi là cố gắng lớn của Đảng bộ nhà trường đối với công tác phát triển Đảng trong HSSV.

Để tiếp tục thực hiện công tác phát triển đảng viên mới trong HSSV, đồng chí Ninh Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng bộ nhà trường xác định và tiếp tục thực hiện tốt 3 nội dung, đó là phải xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn kết nạp đảng viên; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Đoàn – HSSV, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường trong việc theo dõi, đánh giá quá trình phát triển đảng viên mới trong sinh viên. Đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động và phương thức chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu, diễn đàn, tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa… tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên tham gia, thể hiện trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, qua đó phát hiện các nhân tố tích cực, các sinh viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Bài, ảnh: MAI VĂN HOA