Thứ hai,  13/07/2020

Chăm lo phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ

LSO- Để nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai toàn diện và thực hiện triệt để thì phải có đội ngũ cán bộ, đảng viên làm hạt nhân nòng cốt trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV). Chính vì vậy, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV.

Hằng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố triển khai cụ thể việc tuyển chọn các thanh niên vào lực lượng dân quân nòng cốt, trong đó ưu tiên các trường hợp có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị tốt, có trình độ văn hóa, sức khỏe tốt; quan tâm công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng DQTV.

Thượng tá Vũ Văn Ngừng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cao Lộc cho biết: Những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện luôn quan tâm phát triển Đảng trong lực lượng DQTV, khi tuyển chọn công dân vào DQTV phải có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe. Từ năm 2011 đến nay, đơn vị đã tham mưu cho huyện thành lập được 5 chi bộ quân sự xã, thị trấn; đồng thời, mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho lực lượng DQTV. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV huyện đạt gần 15%, đội ngũ cán bộ DQTV luôn được kiện toàn, đủ biên chế, được đào tạo cơ bản về trình độ quân sự cơ sở.

 

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho dân quân tự vệ ở Ban CHQS huyện Hữu Lũng

Để lực lượng DQTV có lập trường tư tưởng vững vàng, có động cơ phấn đấu vào Đảng, các đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Nhằm  nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị, các đơn vị  thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động của các tổ cán bộ giảng dạy chính trị; tích cực tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp, tổ chức thông qua giảng mẫu, hội giảng, bình giảng, thi cán bộ giảng dạy chính trị, rút kinh nghiệm. Đồng thời, coi trọng việc bồi dưỡng cán bộ cấp trung đội về năng lực, phương pháp tổ chức thảo luận ở tổ học tập chính trị, tính định hướng trong liên hệ, vận dụng vào thực tiễn. Việc phân cấp quản lý, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục chính trị được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế; coi trọng biện pháp quản lý các đối tượng học tập và tích cực tổ chức học bù, học vét, khắc phục hiện tượng bỏ nội dung, sót đối tượng, bảo đảm quân số tham gia học tập cao. Từ đó, lực lượng DQTV của tỉnh được xây dựng theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”.

Bằng những cách làm thiết thực, hằng năm tỷ lệ DQTV là đảng viên hằng năm không ngừng được nâng lên. Năm 2012, trong lực lượng DQTV đã có 116 chiến sĩ được kết nạp Đảng, năm 2014 kết nạp 313 đồng chí, 6 tháng đầu năm 2015 kết nạp 165 đồng chí, hiện tỷ lệ đảng viên trong DQTV lên đạt 15,7%.

Trung tá Nông Trường Sanh, Trưởng Ban DQTV, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng DQTV trên địa bàn không ngừng lớn mạnh. Lực lượng DQTV luôn được chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới 100% cán bộ, đảng viên và chiến sỹ. Từ đó,  đẩy mạnh hoạt động của dân quân thường trực ở các xã biên giới và dân quân cơ động đi vào nền nếp, quân số huấn luyện đạt 98,6%, số cơ sở huấn luyện giỏi đạt trên 21%; nội dung tập huấn, thời gian học tập, huấn luyện được đảm bảo; từng bước xây dựng đơn vị chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quan tâm bồi dưỡng và kết nạp đảng viên trong lực lượng DQTV. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2015- 2020, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 20% trở lên (riêng dân quân đạt 15% trở lên).

Bài, ảnh: NÔNG ĐÌNH QUANG