Thứ năm,  01/10/2020
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Cầu nối phát triển Đảng trong doanh nghiệp hội viên

LSO-Từ khi thành lập đến nay, cùng với triển khai hiệu quả công các hội, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) đã vận động, khích lệ các doanh nghiệp hội viên, đồng thời chủ động kết nối với cấp ủy đảng địa phương để giới thiệu, hỗ trợ và phối hợp hướng dẫn hội viên hoàn thiện hồ sơ thành lập chi, đảng bộ trong doanh nghiệp.


Ban Chấp hành Chi bộ Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thiên Phú
nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại đại hội

Hiện tại, HHDN tỉnh có khoảng 500 doanh nghiệp hội viên với đủ loại hình hoạt động, trong đó chia làm 3 khối: doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp cổ phần tiền thân từ  doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân thành lập. Để phát triển đảng trong doanh nghiệp hội viên, Ban Chấp hành HHDN đã quan tâm, khích lệ các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng nghiêm túc duy trì sinh hoạt đảng theo đúng hướng dẫn của cấp uỷ đảng địa phương, chú trọng công tác bồi dưỡng phát triển đảng trong chi, đảng bộ. Đồng thời rà soát, vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên đã có đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng để kết nối, giới thiệu với cấp uỷ đảng địa phương xem xét, hướng dẫn thực hiện thành lập chi, đảng bộ.

Ông Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch HHDN tỉnh cho biết: Từ năm 2015, trong nhiệm vụ hằng năm của HHDN có thêm nội dung khuyến khích, hình thành các tổ chức đảng trong doanh nghiệp hội viên. Trên tinh thần đó, Ban Chấp hành Hiệp hội phân công thành viên nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, số lượng đảng viên cũng như mong muốn thành lập tổ chức đảng của doanh nghiệp hội viên theo từng lĩnh vực hoạt động để kịp thời khích lệ, hỗ trợ và giới thiệu tới cấp ủy đảng địa phương xem xét, hỗ trợ thành lập chi bộ. Đồng thời, phân công các hội viên đã có kinh nghiệm làm bí thư chi bộ nhiều năm phụ trách, hướng dẫn các doanh nghiệp mới thành lập chi bộ trong sinh hoạt đảng cũng như công tác báo cáo định kỳ.

Như trường hợp Công ty TNHH Huy Hoàng là doanh nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh, được thành lập từ năm 1993, hơn 20 năm hoạt động, với quy mô ngày một lớn mạnh, nhưng trước năm 2019, công ty vẫn chưa có tổ chức đảng. Sau khi công ty tham gia HHDN, Ban Chấp hành HHDN nhận thấy doanh nghiệp có nhiều cán bộ, công nhân viên là đảng viên nhưng phải sinh hoạt tại chi bộ địa phương nơi sinh sống. Do vậy, Ban Chấp hành đã vận động doanh nghiệp và kết nối với Thành uỷ Lạng Sơn xem xét, hướng dẫn đơn vị thành lập chi bộ từ tháng 1/2019.

Ngược lại với Công ty TNHH Huy Hoàng, với sự định hướng của HHDN, ngay từ khi thành lập – năm 2015, Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng Thiên Phú đã chủ động đề xuất với Thành ủy Lạng Sơn xin thành lập chi bộ trực thuộc với xuất phát điểm 3 đảng viên. Được sự hỗ trợ của Thành ủy, công ty đã nhanh chóng hoàn thiện thủ tục thành lập chi bộ do giám đốc công ty làm bí thư chi bộ. Sau 4 năm hoạt động, đến nay, chi bộ đã có 8 đảng viên, vừa qua đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo báo cáo của Thành ủy Lạng Sơn, trong 5 năm gần đây, chỉ tiêu thành lập từ 1 đến 2 tổ chức đảng trong khối doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố luôn hoàn thành. Đến nay, riêng thành phố Lạng Sơn đã có 26 chi bộ, đảng bộ doanh nghiệp tư nhân trực thuộc Đảng bộ thành phố và tất cả đều là hội viên của HHDN tỉnh. Ông Phạm Đức Huân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lạng Sơn cho biết: Hằng năm, Thành ủy xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu cụ thể về công tác phát triển đảng trong khối doanh nghiệp trên địa bàn. Riêng với hội viên của HHDN, thông qua sự giới thiệu của Ban Chấp hành hiệp hội, Thành ủy rà soát, đánh giá và hỗ trợ đơn vị đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ thành lập tổ chức đảng. Đặc biệt, với chủ doanh nghiệp đã là đảng viên, Thành ủy sẽ bồi dưỡng về công tác đảng để định hướng khi thành lập tổ chức đảng, đồng chí đó sẽ làm bí thư nhằm thuận lợi cho công tác điều hành, quản lý hoạt động công ty.

Với sự vào cuộc của HHDN, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy đảng, những năm qua, việc phát triển đảng trong doanh nghiệp hội viên HHDN ngày một hiệu quả. Theo thống kê của HHDN, 100% doanh nghiệp hội viên có vốn nhà nước hoặc cổ phần từ doanh nghiệp nhà nước (32 doanh nghiệp) đã có tổ chức đảng (chi bộ hoặc đảng bộ) và duy trì hoạt động hiệu quả, 41 doanh nghiệp tư nhân đã thành lập tổ chức đảng với tổng số gần 2.000 đảng viên. Đặc biệt, những doanh nghiệp có tổ chức đảng đều có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tổ chức quản lý khoa học và tạo được lòng tin đối với người lao động.

YÊN SƠN