Thứ bảy, 20/07/2019
Luân chuyển cán bộ về cơ sở:

Tạo bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo

LSO-Nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực công tác và tạo bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo công tác luân chuyển cán bộ, qua đó, nhiều cấp ủy đảng, chính quyền được quan tâm củng cố, hoạt động đạt hiệu quả tích cực. 

Đồng chí Long Minh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng điều hành cuộc họp Đảng ủy mở rộng triển khai nhiệm vụ năm 2018

Anh Long Minh Tùng, sinh năm 1983, nguyên là cán bộ Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chi Lăng, tháng 7/2017, anh được điều động, luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Vân Thủy. Anh cho biết: Được phân công về Vân Thủy, tôi thấy rất vinh dự bởi sự tin tưởng giao nhiệm vụ của cấp trên. Mặc dù gặp khá nhiều khó khăn khi kinh tế Vân Thủy chủ yếu là nhỏ lẻ, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm trên 42%, cán bộ trình độ không đồng đều, cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu, phần lớn người dân còn trông chờ ỉ lại vào Nhà nước… nhưng quyết tâm của tôi là làm được việc gì đó, tạo sự hứng khởi cho người dân để phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống.

Với kiến thức lâm nghiệp được học tại trường đại học, lại vừa được trang bị kiến thức từ lớp cao cấp lý luận chính trị, anh đã dồn tâm huyết của mình cùng với tập thể Đảng ủy vận động thành lập hợp tác xã nuôi ong, bước đầu có 23 thành viên tham gia và hoạt động có hiệu quả. Hiện nay không chỉ tăng số hộ nuôi ong so với trước mà sản lượng, giá cả cũng tăng lên, sản phẩm mật ong ngũ gia bì Vân Thủy do Hợp tác xã nuôi ong Vân Thủy làm ra thường không đủ bán. “Thời gian tới, tôi sẽ cùng với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo người dân chuyển đổi một số diện tích trồng luá, hiệu quả thấp sang trồng các loại cây ăn quả, phát triển lâm nghiệp và chuyển sang trồng mầu đối với một số cây có giá trị kinh tế cao như: ớt, bí xanh, khoai tây…” – Anh Tùng cho biết thêm.

Khác với xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, năm 2017, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn vừa củng cố tổ chức đảng, vừa chỉ đạo để về đích nông thôn mới nên nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Anh Hoàng Văn Tú, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công về làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND xã, tôi kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, sau đó họp bàn trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thống nhất phân công cấp ủy viên phụ trách dự sinh hoạt tại các chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới… Do đó, năm 2017, Đảng bộ được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh; cuối năm 2017, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đây chỉ là 2 trong rất nhiều cán bộ được điều động, luân chuyển về cơ sở. Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, toàn tỉnh đã có 137 cán bộ lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, trong đó luân chuyển từ huyện, thành phố về xã, phường, thị trấn là 36 trường hợp, luân chuyển ngang giữa các xã, phường, thị trấn là 46 trường hợp (chưa kể số luân chuyển ở cấp cao hơn). Một số huyện luân chuyển nhiều cán bộ như: Lộc Bình, Hữu Lũng, Bắc Sơn, Tràng Định, thành phố Lạng Sơn… Các cán bộ luân chuyển đều có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đảm nhiệm các chức vụ từ phó chủ tịch, chủ tịch UBND, phó bí thư, bí thư các Đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Ông Linh Văn Kim, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hữu Lũng cho biết: Từ sau đại hội đảng bộ các cấp đến nay, huyện có 6 cán bộ được điều động, luân chuyển về cơ sở giữ các chức vụ chủ tịch UBND, phó bí thư, bí thư, đến nay đã rút về huyện 1 trường hợp. Qua theo dõi, cán bộ được điều động, luân chuyển đều phát huy được khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cuối năm đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Cụ thể hóa Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 25/1/2002 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo như: Kế hoạch số 42-KH/TU, ngày 23/8/2017 về luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; quyết định số 1134-QĐ/TU, ngày 28/2/2018 quy định về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; trước đó UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định số 36, ngày 21/12/2007 về chính sách đối với cán bộ luân chuyển. Đây sẽ là cơ sở định hướng cho các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ. Một mặt đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ kế cận, mặt khác tạo bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là đối với cấp cơ sở xã, phường, thị trấn.

PHÙNG KHIÊM