Thứ bảy, 19/01/2019
Đảng bộ Quân sự tỉnh:

Vững vàng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

LSO-Năm 2017, Đảng bộ Quân sự tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm gồm: tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thành phố tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh (QP&AN)… Kết quả, qua đánh giá thực hiện đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh hành quân dã ngoại

Theo đó, ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh đã ban hành kế hoạch, chương trình công tác đến các chi bộ, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Cấp ủy, chỉ huy chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có lập trường tư tưởng, giữ vững bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác đăng ký, nắm chắc số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức khám sức khỏe, rà soát lý lịch chính trị. Tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ đến tận tay công dân trúng tuyển theo phương pháp đến từng gia đình, thực hiện “gặp mặt tại nhà, tiễn đưa tại xã và giao quân tại huyện” đạt 100% chỉ tiêu, không có xã trắng.

Thiếu tá Nguyễn Quang Huy, Phó Bí thư ĐUQS, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Lạng Sơn cho biết: Thực hiện Nghị quyết của ĐUQS tỉnh, năm 2017, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; làm tốt công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng, đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật theo quy định; duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng huy động khi có tình huống xảy ra…

Cùng với đó, cơ quan quân sự tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các huyện: Lộc Bình và Bình Gia; diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Tràng Định thành công. Qua diễn tập, rút ra kinh nghiệm thiết thực, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, khả năng tham mưu của các cơ quan và nhận thức của nhân dân về công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó, xử lý hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Để thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức (BD,GDKT) QP&AN, là cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh, cơ quan quân sự phát huy vai trò, chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác BD,GDKT QP&AN. Năm 2017, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cử 5 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 1 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN tại trung ương; 39 cán bộ thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN tại Quân khu 1. Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp mở được 116 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng 3, 4 và 15 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho người có uy tín tại cộng đồng… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức  cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư ĐUQS tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2018, ĐUQS tỉnh lựa chọn 10 nhiệm vụ trọng tâm, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, công tác tuyển quân đã được ĐUQS tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, không có trường hợp nào phải bù đổi; tổ chức khai giảng lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 3 theo đúng kế hoạch; thực hiện tốt công tác quản lý, sắp xếp quân số và tổ chức huấn luyện, đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị.

NÔNG ĐÌNH QUANG