Thứ tư, 24/07/2019
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ:

Đưa nội dung Chỉ thị số 05 vào nghiên cứu và giảng dạy

LSO-Trong những năm qua, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ luôn quan tâm đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghiên cứu và giảng dạy, góp phần nâng cao kiến thức cho giảng viên và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Hội thảo khoa học “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh không ngừng học tập, nâng cao trình độ,
tư tưởng, phong cách khoa học, quần chúng, nêu gương”
của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Ông Nguyễn Đức Quyền, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ cho biết: Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn, trong đó, môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh với 5 chuyên đề, 20 tiết giảng dạy, 4 tiết thảo luận được đưa vào giảng dạy tại các lớp trung cấp lý luận – hành chính. Đối với các phần học và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác, giảng viên đều lồng ghép nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy phù hợp với từng chuyên đề.

Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ có 47 đảng viên trên tổng số 52 cán bộ, viên chức, lao động của nhà trường, với 7 chi bộ tương ứng với 7 khoa, phòng, trong đó có hơn một nửa số khoa, phòng tham gia vào công tác nghiên cứu, giảng dạy. Để nâng cao trình độ về mọi mặt cho giảng viên, hằng năm, trường quan tâm cử giảng viên đi đào tạo cao học (năm 2017 cử 8 người học thạc sĩ), đến nay, 48/52 cán bộ, viên chức có trình độ đại học, trong đó có 1 tiến sĩ, 24 thạc sĩ, 6 giảng viên đang học cao học, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước cũng được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế được trường thực hiện thường xuyên. Ông Phạm Công Chí, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học – Thông tin tư liệu cho biết: Trong năm 2017, trường nghiệm thu 4/4 đề tài cấp khoa, 1/3 đề tài cấp trường, kết quả xếp loại khá; tổ chức thành công 2 hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tư tưởng, phong cách khoa học, quần chúng, nêu  gương” và chủ đề “Cách mạng Tháng Mười Nga – Giá trị và bài học lịch sử“. Chỉ đạo các khoa tổ chức  được 6 hội thảo khoa học cấp khoa với nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng bài giảng, gắn lý luận với thực tiễn.

Bên cạnh đó, trường chỉ đạo các khoa, phòng tổ chức cho cán bộ, viên chức đi nghiên cứu thực tế, mỗi năm khoảng 15 ngày. Ngoài ra tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác trong và ngoài tỉnh, cử 18 lượt giảng viên hướng dẫn học viên các lớp thực hiện kế hoạch đi thực tế toàn khóa học với 16 lớp, 1.083 học viên.

Tại các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị, nhà trường thực hiện đúng nội dung chương trình đào tạo môn tư tưởng Hồ Chí Minh do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quy định. Ngoài ra, trên cơ sở nội dung toàn khóa 2015 – 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề từng năm, Đảng bộ chỉ đạo chuyên môn cụ thể hóa, xây dựng bài giảng để giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học viên.

Năm 2017, trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ chủ động phối hợp với các sở, ngành và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố thực hiện đào tạo, bồi dưỡng được 74 lớp, 9.272 học viên, trong đó đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị 26 lớp với 1.755 học viên; bồi dưỡng 48 lớp  với 7.517 học viên.

Để việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả, Đảng bộ Trường Chính trị còn chỉ đạo, ban hành các quy định, quy chế cụ thể hóa Bộ Quy chế quản lý đào tạo của Học viện Chính trị quốc  gia Hồ Chí Minh sát, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và của tỉnh. Đồng thời ban hành quy chế ứng xử văn hóa trong cơ quan, chi bộ và cá nhân đảng viên, vận dụng cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đặc biệt là chú trọng việc nêu gương, xây dựng gương điển hình tiên tiến, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính… Với những nỗ lực đó, tại hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào trung tuần tháng 4 vừa qua, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và 1 cá nhân đã được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương, khen thưởng, trước đó, Đảng bộ trường nhiều năm liền được đánh giá Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

PHÙNG KHIÊM