Thứ sáu, 26/04/2019

Hiệu quả tuyên truyền công tác quốc phòng, quân sự địa phương

LSO-Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) trên địa bàn Quân khu 1 có bước phát triển, chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh (QP – AN) được giữ vững. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị luôn có âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa quân đội” nhằm gây tác động tới tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Lãnh đạo Quân khu 1 trao bằng khen cho các tập thể có thành tích
xuất sắc trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự
địa phương 2 năm (2016 – 2018)

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu I (QKI), cấp ủy, chính quyền trên địa bàn quân khu đã phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP). Trong đó, tập trung tuyên truyền quan điểm, đường lối QP – AN của Đảng và Nhà nước, xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh vững mạnh. Nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tích cực tuyên truyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, kiến thức QP – AN cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Theo đó, Cục Chính trị QKI, cơ quan báo, đài PT-TH 6 tỉnh trên địa bàn luôn bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tập trung tuyên truyền về triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về nhiệm vụ QP,QS, đối ngoại quốc phòng đảm bảo kịp thời, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Là tỉnh biên giới, Lạng Sơn có vị trí chiến lược quan trọng về QP – AN, công tác tuyên truyền về nhiệm vụ QP, QSĐP thường xuyên được cấp ủy, chính quyền tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hiện nay, Báo Lạng Sơn duy trì hiệu quả 2 chuyên mục: QPTD và Vì An ninh Xứ Lạng, tập trung tuyên truyền về phát triển KTXH gắn với củng cố, tăng cường QP – AN, hoạt động huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Đài PT-TH Thái Nguyên cho biết: Là một cơ quan truyền thông đa phương tiện, với 4 loại hình báo chí gồm: phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử và tạp chí, Đài PT-TH Thái Nguyên hiện có 2 kênh truyền hình phát sóng theo chuẩn HD. Với lợi thế đó, Đài PT-TH Thái Nguyên dành thời lượng khá lớn cho công tác tuyên truyền nhiệm vụ QP, QSĐP, đơn vị đã phối hợp với Cục Chính trị QKI thực hiện chuyên mục truyền hình quân khu, phát sóng 2 chương trình/tháng; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên thực hiện chuyên mục Quốc QPTD, phát sóng 2 chương trình/tháng. Ngoài ra, đài luôn quan tâm đổi mới chất lượng, bảo đảm nội dung phong phú, hình thức đa dạng, tăng tính hấp dẫn, thường xuyên cập nhật thông tin mới giúp công chúng dễ tiếp cận.

Từ năm 2016 – 2018, Báo QKI và báo, đài PT-TH 6 tỉnh đã đăng tải và phát sóng gần 7 nghìn tin, bài, ảnh; gần 1,1 nghìn chuyên trang và hơn 1,6 nghìn phóng sự về công tác QP, QSĐP. Đặc biệt, đã có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất về nội dung, hình thức tuyên truyền các chuyên trang, chuyên mục QPTD, thu hút đông đảo bạn đọc, khán thính giả. Qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện và cổ vũ, động viên mọi hoạt động của lực lượng vũ trang. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ QP, QSĐP, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KTXH gắn củng cố, tăng cường QP-AN.

Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó Chính ủy QKI khẳng định: Qua hoạt động tuyên truyền trên báo, đài PT-TH đã góp phần quan trọng định hướng tư tưởng đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đặc biệt, với vị trí chiến lược của QKI, địa bàn giàu truyền thống lịch sử cách mạng và bản sắc văn hóa, các cơ quan báo chí cần chú trọng tuyên truyền nhiệm vụ QP, QSĐP gắn với giáo dục truyền thống, nhất là bản sắc văn hóa các dân tộc, coi đó là yếu tố riêng để tăng tính hấp dẫn, lôi cuốn độc giả, khán, thính giả. Thời gian tới, để công tác tuyên truyền về nhiệm vụ QP, QSĐP đạt hiệu quả cao, các cơ quan báo chí cần phối hợp với cơ quan QSĐP tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, mở rộng đội ngũ cộng tác viên, thống nhất xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng tháng, quý, năm, tạo hiệu quả tuyên truyền đồng bộ trên toàn địa bàn.

KHÁNH LY