Thứ năm,  29/10/2020

Đảng bộ huyện Tràng Định tích cực chuẩn bị cho đại hội

(LSO) – Để đại hội Đảng các cấp diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, Đảng bộ huyện Tràng Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức tốt đại hội đảng ở cơ sở, xây dựng hệ thống văn kiện, chuẩn bị nhân sự theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ huyện Tràng Định có 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 24 đảng bộ và 32 chi bộ cơ sở với tổng số 5.663 đảng viên. Để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, ngay từ cuối năm 2019, Huyện ủy Tràng Định đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội và công tác nhân sự tại đại hội chi, đảng bộ cơ sở. Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, học tập và triển khai nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của cấp trên đến các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ chủ chốt trong toàn huyện; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt đến chi bộ trực thuộc và đảng viên trong năm 2019.

Đảng viên Chi bộ Trung tâm Y tế huyện Tràng Định bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025

Để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban: nhân sự; văn kiện; tuyên truyền… Sau khi thành lập, các tiểu ban đã họp bàn, xây dựng chương trình kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Huyện ủy phân công các đồng chí huyện ủy viên phụ trách 22/22 xã, thị trấn, theo dõi, kiểm tra quá trình chuẩn bị đại hội đảng và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên trong tháng 12/2019, đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, dự thảo các văn kiện trình đại hội, bảo đảm chất lượng. Đặc biệt, để chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng cấp xã, BTV Huyện ủy đã tổ chức các cuộc làm việc với BTV đảng ủy các xã để kiểm tra, hướng dẫn, thống nhất về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, danh sách nhân sự khóa mới. Đến hết tháng 4/2020, 265/267 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã tổ chức xong đại hội, đạt 99,25% (2 chi bộ thuộc Đảng bộ xã Vĩnh Tiến và Đảng bộ xã Đội Cấn dự kiến tổ chức vào ngày 28/3/2020 tạm hoãn do dịch bệnh).

Cùng với đó, BTV Huyện ủy phân công các đồng chí huyện ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, giúp các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt đại hội cấp cơ sở, lựa chọn Chi bộ Trung tâm Y tế huyện và Đảng bộ xã Hùng Sơn tổ chức đại hội điểm. Sau đại hội điểm, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để tổ chức tốt đại hội ở đơn vị mình. Đến hết tháng 4/2020, BTV Huyện ủy đã thẩm định hồ sơ văn kiện, chương trình, kịch bản đại hội của 56/56 tổ chức cơ sở đảng; 5/32 chi bộ cơ sở và 1/24 đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội.

Ông Ma Minh Tranh, Bí thư Đảng uỷ xã Hùng Sơn cho biết: Quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đảng ủy xã chỉ đạo triển khai đến các chi bộ trực thuộc, hoàn thành văn kiện đại hội. Ðối với công tác nhân sự, đảng bộ xã đã rà soát thận trọng, công tâm, khách quan, toàn diện. Ngày 21/2/2020, đảng bộ xã đã tổ chức thành công đại hội, bầu 10 đồng chí tham gia ban chấp hành đảng bộ, trong đó: 2 đồng chí tham gia lần đầu, 2 đồng chí nữ, 10 đồng chí là đồng bào dân tộc thiểu số, độ tuổi bình quân là 43,7 tuổi.

Đối với Đại hội Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy đã tổ chức 4 kỳ triển khai xây dựng dự thảo và lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội. Theo đó, đến hết tháng 4/2020, dự thảo Báo cáo chính trị đã được bổ sung, chỉnh sửa lần 3 và gửi đến các chi, đảng bộ cơ sở nghiên cứu, góp ý tại đại hội cơ sở. Cùng với đó, BTV Huyện ủy đang triển khai xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị đảm bảo sát với quy hoạch cán bộ, chú trọng phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Bà Đặng Thị Kiều Vân, Bí thư Huyện ủy Tràng Định, cho biết: BTV Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các tiểu ban triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để tổ chức đại hội đảng các cấp theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Hiện các cấp ủy đảng đang tập trung cao cho công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, trong đó, tập trung tuyên truyền và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị của các tổ chức cơ sở đảng để tổ chức thành công đại hội theo đúng kế hoạch.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tin tưởng Đại hội Đảng bộ huyện Tràng Định lần thứ XXI sẽ diễn ra thành công, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng. Đồng thời phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn.

NGỌC HIẾU