Chủ nhật,  05/07/2020

Thể lệ Cuộc thi viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thi viết về chủ đề “Xây dựng Đảng” giai đoạn 2020 – 2025

Để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên Báo Lạng Sơn, ngày 15/5/2020, Ban Biên tập Báo Lạng Sơn phát động cuộc thi viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thi viết về chủ đề “Xây dựng Đảng” trên Báo Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025. Báo Lạng Sơn giới thiệu thể lệ cuộc thi viết, rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của độc giả.

   Nội dung

Các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng…; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

– Tuyên truyền về những thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân…

– Các bài viết ca ngợi, làm nổi bật  tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phản ánh sinh động việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

– Bài viết về các điển hình tiên tiến là các tập thể và cá nhân nhằm nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; những tấm gương tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các ngành, các lĩnh vực. Đặc biệt là nêu cao vai trò, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các bài viết phản ánh chân thực, chính xác sự kiện và con người, mang tính giáo dục cao. Khuyến khích những bài viết kèm ảnh sự kiện, nhân vật có chú thích rõ ràng.

   Thể loại

Các thể loại báo chí: Bài phản ánh, ghi nhanh, phóng sự, ký báo chí, gương người tốt – việc tốt…

   Lưu ý:

Các tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm chưa đăng tải trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.

Bài viết trên một mặt giấy khổ A4, cỡ chữ 16, phông chữ Times New Roman, ghi rõ Bài dự thi viết về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hoặc Bài thi viết về “Xây dựng Đảng”.

Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 03 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Bài viết (hoặc 1 kỳ của loạt bài viết) tối đa không quá 1.200 chữ đối với thể loại bài phản ánh, ghi nhanh, gương người tốt – việc tốt và không quá 1.800 chữ đối với thể loại phóng sự, ký báo chí.

Những bài được dự chấm để trao giải phải là những bài đăng tải trên Báo Lạng Sơn hoặc Báo Lạng Sơn điện tử.

Khi sử dụng đăng báo, Báo Lạng Sơn có quyền biên tập, trao đổi với tác giả nhằm bảo đảm tính thống nhất, khách quan, chân thật và đáp ứng tính thời sự. Tác phẩm dự thi đăng báo sẽ được trả nhuận bút theo quy định hiện hành.

Thành viên Ban Giám khảo nếu có tác phẩm dự thi không tự chấm bài của mình.

Tác giả ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại, email để tiện liên hệ.

   Đối tượng tham dự

Các nhà báo và cộng tác viên, bạn đọc đang lao động, công tác, sinh sống trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Tác giả có tác phẩm gửi dự giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

   Thời gian

Cuộc thi được phát động từ tháng 5/2020, đến hết tháng 4/2025. Giải thưởng hằng năm được trao cho các tác phẩm dự thi xuất sắc. Các tác phẩm dự thi lựa chọn để chấm giải hằng năm được đăng tải trên Báo Lạng Sơn từ tháng 5 năm trước đến ngày 01 tháng 4 năm sau.

   Nơi nhận tác phẩm

Báo Lạng Sơn, số 16, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 025.33813815 – 025.3856858

Email: baolangson@gmail.com.

Giải thưởng

   Cuộc thi viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

– 1 Giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng;

– 2 Giải Nhì, trị giá 3.000.000 đồng/giải;

– 2 Giải Ba, trị giá 2.000.000 đồng/giải;

– 3 Giải Khuyến khích, trị giá 1.000.000 đồng/giải.

   Cuộc thi viết về chủ đề “Xây dựng Đảng”

– 1 Giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng;

– 2 Giải Nhì, trị giá 3.000.000 đồng/giải;

– 2 Giải Ba, trị giá 2.000.000 đồng/giải;

– 3 Giải Khuyến khích, trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Các tác phẩm đạt giải, được sử dụng để gửi dự thi cuộc thi viết do tỉnh và trung ương phát động.

Ban tổ chức cuộc thi kính mong các nhà báo, cộng tác viên tích cực hưởng ứng để Cuộc thi viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc thi viết về “Xây dựng Đảng” trên Báo Lạng Sơn thành công tốt đẹp.

BBT