Thứ năm,  24/09/2020

Ban Chỉ huy quân sự huyện Hữu Lũng: Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

(LSO) – Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hữu Lũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị (GDCT), bồi dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật. Qua đó, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên (CBĐV), góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm 2019, Ban Chính trị, Ban CHQS huyện Hữu Lũng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương và giáo dục quốc phòng – an ninh.

Điểm nổi bật công tác GDCT năm 2019, đơn vị đã tổ chức học tập với các chuyên đề: Tăng cường biện pháp phòng, chống vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong quân đội hiện nay; tăng cường giáo dục, quản lý quân nhân ở đơn vị cơ sở tham gia mạng xã hội; xây dựng tình đồng chí, đồng đội ở đơn vị cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đồng thời, tổ chức tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hữu Lũng tìm hiểu thông tin qua sách, báo

Thượng tá Vũ Ngọc Bộ, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hữu Lũng cho biết: Công tác GDCT ở đơn vị được tổ chức bằng các hình thức nghiên cứu chuyên đề; sinh hoạt chính trị, tư tưởng; ngày chính trị – văn hóa – tinh thần; thông báo chính trị – thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; giáo dục thông qua các ngày lễ lớn của đất nước và quân đội. Đơn vị từng bước đổi mới phương pháp học tập, quá trình tổ chức giảng dạy kết hợp đàm thoại, nêu câu hỏi để người học trao đổi, thảo luận, kịp thời định hướng về nhận thức, trách nhiệm và hành động cho CBĐV. Việc giảng dạy, học tập chính trị cơ bản thực hiện cùng với phân tích, chứng minh bằng ví dụ, hoạt động thực tiễn, thông tin lồng ghép về tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước, làm phong phú cho nội dung bài giảng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tổ chức học tập đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, GDCT tư tưởng cho CBĐV nêu cao tinh thần cảnh giác, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Đặc biệt, trên tinh thần “xây” đi đôi với “chống”, lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực, đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của quân nhân. Cấp ủy, chỉ huy thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBĐV, kịp thời động viên, nhắc nhở, chấn chỉnh những đồng chí có tư tưởng, nhận thức chưa đúng đắn trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đoàn kết, thống nhất.

Từ thực tiễn triển khai hiệu quả công tác GDCT đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, tác phong công tác có sự chuyển biến rõ rệt. CBĐV, quần chúng trong đơn vị có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ đầu năm 2020 đến nay, 100% CBĐV, quần chúng có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhờ đó, tình hình tư tưởng của bộ đội ổn định, giữ vững lập trường, phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Hữu Lũng tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng GDCT sát với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trong CBĐV, quần chúng. Đặc biệt kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật quân đội, giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

NÔNG ĐÌNH QUANG