Chủ nhật,  27/09/2020

Đại hội đảng cấp cơ sở và trên cơ sở: Những kết quả nổi bật

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid – 19, nhưng việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tại tỉnh Lạng Sơn vẫn đảm bảo tiến độ. Trong đó, đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở được tổ chức trang trọng, đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương, để lại nhiều dấu ấn đáng ghi nhận.

ĐẶNG DŨNG