Thứ bảy,  24/10/2020

Công tác kiểm tra, giám sát: Bám sát thực tiễn – hiệu quả thiết thực

(LSO) – Nhiệm kỳ 2015 – 2020, các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, cấp ủy và UBKT các cấp đã quan tâm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác KTGS theo quy định của Đảng. Bên cạnh các nội dung kiểm tra như: việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy chế dân chủ cơ sở… thì các cấp ủy, UBKT các cấp đã tập trung vào những lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm như lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, tài chính…

Đảng ủy Khối (ĐUK) các cơ quan tỉnh là một trong những đơn vị triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác này. Hằng năm, ĐUK đều lựa chọn nội dung KTGS đưa vào nghị quyết về các nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo tổ chức thực hiện. Theo thống kê, trong 5 năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp của Đảng ủy đã KTGS được 367 tổ chức đảng và 363  đảng viên (riêng Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã KTGS được 66 tổ chức đảng và 54 đảng viên), qua đó, đã kết luận và thi hành kỷ luật 84 đảng viên.

Lãnh đạo cấp ủy, UBKT các cấp tham gia hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngoài ĐUK các cơ quan tỉnh, trong công tác KTGS, nhiều đơn vị đã chú trọng xây dựng nội dung có trọng tâm, trọng điểm, sát thực với tình hình thực tiễn địa phương, điển hình như các huyện: Bắc Sơn, Chi Lăng, Văn Quan, Lộc Bình… Đồng chí Hoàng Văn Tạo, Bí thư Huyện ủy Bắc Sơn cho biết: Để công tác KTGS đạt hiệu quả, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công nhiệm vụ các đồng chí cấp ủy viên phụ trách theo dõi địa bàn. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa thực hiện hiệu quả công tác này. Trong những năm qua, Huyện ủy đã quan tâm KTGS các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn… Qua đó kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Thực tế, ngay từ đầu nhiệm kỳ vừa qua, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành chương trình toàn khóa. Đồng thời quan tâm đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy, UBKT các cấp ban hành đầy đủ hệ thống văn bản về công tác này. Một trong những điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 3/8/2017 về tăng cường công tác KTGS kỷ luật của Đảng giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, trong 5 năm qua, các cấp ủy, UBKT các cấp đã KTGS chuyên đề được 9.573 tổ chức đảng, tăng 2.777 tổ chức (tăng 29%) so với khóa XV; KTGS được 7.349 đảng viên, tăng 978 đảng viên (tăng 13,3%) so với khóa XV. Các cuộc KTGS đều có kết luận cụ thể, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên kịp thời khắc phục, sửa chữa. Đồng thời thi hành kỷ luật đối với 5 tổ chức đảng và 794 đảng viên do vi phạm về quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, những điều đảng viên không được làm…

Ông Lý Văn Thăng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết: Với phương châm “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng”, các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tiến hành công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng một cách toàn diện, đồng bộ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình; giúp việc thanh lọc, hạn chế biểu hiện suy thoái đạo đức, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này, thời gian tới, các cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình KTGS hằng năm và toàn khóa. Đồng thời đổi mới toàn diện cách thức, phương thức thực hiện; mở rộng KTGS để kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là tập trung vào những lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm.

PHƯƠNG DUNG – TRÍ DŨNG