Thứ sáu,  22/01/2021

Củng cố tổ chức cơ sở đảng ở Tràng Định: Hiệu quả từ các tổ công tác phụ trách

(LSO) – Cuối năm 2018, Huyện uỷ Tràng Định lập tổ công tác phụ trách, chỉ đạo, giám sát các chi, đảng bộ cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Qua thực hiện, tổ công tác đã phát huy vai trò, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu cho các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

Đảng bộ huyện Tràng Định có 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 23 đảng bộ xã, thị trấn, 1 đảng bộ quân sự, 1 đảng bộ công an, còn lại là các chi bộ cơ quan, trường học. Để nâng cao vai trò tổ chức cơ sở đảng, ngày 10/10/2018, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Quyết định số 706 (sau này được thay thế bằng Quyết định số 997-QĐ/HU, ngày 13/9/2019) về việc phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách và dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở.

Người dân tô màu con đường bích hoạ trên các bờ tường thôn Nà Ao 1

Theo đó, Huyện ủy đã thành lập 8 tổ công tác phụ trách các chi, đảng bộ trực thuộc, mỗi tổ trung bình 10 thành viên bao gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ; lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, đoàn thể và các phòng chuyên môn của UBND huyện. Các thành viên tổ công tác có trách nhiệm đôn đốc đơn vị được phân công phụ trách thực hiện các văn bản của cấp trên; chủ động nắm tình hình và kịp thời báo cáo lãnh đạo Huyện uỷ những vấn đề phát sinh tại cơ sở; định hướng nội dung và tham dự sinh hoạt với chi bộ được phân công phụ trách. Đối với các đảng bộ xã, thị trấn, tổ công tác có từ 10 đến 15 thành viên, mỗi thành viên phụ trách từ 1 đến 2 chi bộ.

Trong 2 năm qua, các tổ công tác đã bám sát tình hình thực tiễn, đưa ra nhiều gợi ý quan trọng và hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Điển hình như trong xây dựng nông thôn mới tại xã Đề Thám. Ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng uỷ xã Đề Thám cho biết: Các thành viên phụ trách địa bàn xã luôn chủ động nắm tình hình cũng như kịp thời gợi ý, hướng dẫn đảng uỷ, chính quyền xã triển khai các nhiệm vụ. Trong năm 2019, các đồng chí trong tổ công tác đã đưa ra một số gợi ý về mô hình tự quản trong giữ gìn vệ sinh môi trường; hướng dẫn các chi bộ đánh giá tập thể, đảng viên cuối năm. Trong đó, tiêu biểu nhất là ý tưởng xây dựng con đường bích hoạ. Từ gợi ý và hướng dẫn của các thành viên tổ công tác, chúng tôi đã tổ chức họp dân lấy ý kiến và triển khai thực hiện vẽ tranh trên các bờ tường dài gần 1.000 m với diện tích hơn 1.600 m2 tại hai thôn Nà Ao 1 và Nà Ao 2. Cách làm này đã tạo sức lan tỏa, hiện nay, các xã: Cao Minh, Chi Lăng cũng có những con đường, đoạn đường bích hoạ, góp phần tạo nên nét đặc trưng trong xây dựng nông thôn mới tại Tràng Định.

Không chỉ hướng dẫn, giúp đỡ các chi, đảng bộ trong triển khai các nhiệm vụ, các thành viên của tổ công tác cũng  là cầu nối lắng nghe, đề xuất những khó khăn, kiến nghị của cấp cơ sở với Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Chẳng hạn như tại Đảng bộ xã Hùng Sơn, trước thực trạng nội dung sinh hoạt chi bộ cơ sở thiếu sinh động, tổ công tác đã định hướng, gợi ý nội dung sinh hoạt, tham mưu cho Đảng uỷ xã tổ chức tập huấn công tác đảng, đồng thời, tổ chức sinh hoạt điểm để làm mẫu, từ đó nhân rộng toàn đảng bộ. Ông Ma Văn Nin, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nà Cà, xã Hùng Sơn cho biết: Sau khi được hướng dẫn, các buổi sinh hoạt chi bộ của thôn đã tập trung vào các nội dung gắn với thực tiễn như: xây dựng đường hoa, làm sân vận động, đường bê tông… Qua đó, ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Cùng với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án nhằm củng cố nâng cao năng lực, sức chiến đấu các tổ chức cơ sở đảng, việc duy trì và phát huy vai trò các tổ công tác phụ trách, theo dõi, hướng dẫn và dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở của Tràng Định đã góp phần củng cố và nâng cao vai trò hạt nhân của các chi bộ tại cơ sở. Theo kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, năm 2019, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 87,8% (vượt chỉ tiêu đề ra và tăng 4,2% so với năm 2016).

Có thể thấy, qua tổ công tác, cấp uỷ, chính quyền huyện sẽ nắm bắt rõ hơn tình hình tại cơ sở, góp phần củng cố, nâng cao vai trò của các chi bộ cơ sở. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động của tổ công tác vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: thành viên tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ được giao phụ trách hằng tháng sẽ ảnh hưởng đến thời gian, công việc chuyên trách được giao; việc phân công dự sinh hoạt đôi lúc còn chồng chéo giữa các thành viên. Thời gian tới, Huyện ủy Tràng Định tiếp tục rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục để mô hình được triển khai tốt hơn, phù hợp với tình hình thực tiễn.

“Bước đầu, các tổ công tác đã phát huy vai trò chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng. Sự  vào cuộc sát sao của các thành viên trong các tổ công tác đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ. Qua đó, góp phần củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ở các đơn vị”.

Ông Lý Văn Hơn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

PHƯƠNG DUNG