Thứ bảy,  23/01/2021

Đảng viên các đồn biên phòng: Phát huy vai trò tham dự sinh hoạt chi bộ thôn ở khu vực biên giới

(LSO) – Từ năm 2019, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh về phân công đảng viên các đồn biên phòng (ĐBP) tham dự sinh hoạt chi bộ thôn và phụ trách giúp đỡ các hộ gia đình ở khu vực biên giới, sau 2 năm thực hiện, đảng viên các ĐBP tham dự sinh hoạt đã từng bước phát huy vai trò, trách nhiệm trong củng cố, nâng cao chất lượng công tác đảng, nhiệm vụ chính trị của các chi bộ thôn. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nếu như năm 2019, các ĐBP đã phân công 97 đảng viên tham dự sinh hoạt tại 81 chi bộ thôn, thì năm 2020, các ĐBP phân công 120 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 94 chi bộ thôn. Thiếu tá Vi Văn Đảng, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ Đội Vận động quần chúng ĐBP Na Hình cho biết: Đều đặn hằng tháng, tôi luôn có mặt tham dự buổi sinh hoạt chi bộ thôn Nà Tồng – một thôn giáp biên thuộc xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng. Trước đây, việc duy trì, tổ chức sinh hoạt của chi bộ Nà Tồng chưa nền nếp và ban hành các nghị quyết chưa được kịp thời, chất lượng sinh hoạt chưa cao. Nhưng hiện nay, chất lượng sinh hoạt đã được cải thiện.

Đảng viên Đồn Biên phòng Tân Thanh, huyện Văn Lãng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn

Đồng chí Lê Văn Thắng, Bí thư Chi bộ thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh cho biết: Từ khi có đảng viên ĐBP Na Hình tham dự, nội dung sinh hoạt hằng tháng của chi bộ đã được cải thiện. Đảng viên của ĐBP đã phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, bám sát tình hình địa bàn, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, đoàn kết, gắn bó xây dựng chi bộ vững mạnh.

Với phương châm “nói đi đôi với làm”, đảng viên các ĐBP đã tích cực tham mưu cho chi bộ trong quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên và các hoạt động liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) thôn, bản. Nhờ đó, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương đi vào cuộc sống.

Điểm nổi bật trong năm 2020, đảng viên các ĐBP đã tham mưu cho cấp ủy 21/21 xã, thị trấn biên giới tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham mưu củng cố 75 chi bộ, 12 tổ chức đoàn thể, thành lập mới 5 chi bộ, kết nạp được 41 đảng viên mới; tham mưu triển khai việc sáp nhập các thôn theo chủ trương của tỉnh và bầu trưởng thôn mới nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Bà Đinh Thị Diệu, Bí thư Chi bộ khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc cho biết: Điều đáng ghi nhận, các đảng viên BĐBP đã tích cực tham mưu, góp sức cùng với chi ủy, chi bộ triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động tham gia ý kiến đóng góp xây dựng nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, phù hợp với thực tế tình hình địa phương. Việc duy trì, thực hiện nền nếp công tác hành chính đảng, giúp chi ủy, chi bộ chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và tổ chức đảng trước quần chúng Nhân dân.

Bằng tinh thần tự học hỏi, nghiên cứu, bám việc, bám dân, lấy công tác tuyên truyền, hướng dẫn và trực tiếp tham gia, đảng viên các ĐBP đã được chi bộ và người dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ các giải pháp đưa ra. Nhất là đội ngũ đảng viên các ĐBP tích cực đề xuất cho chi bộ chủ trương, biện pháp phối hợp lãnh đạo công tác biên phòng, xây dựng, củng cố các tổ chức, đoàn thể thôn vững mạnh. Đồng thời, đảng viên các ĐBP còn kịp thời thông tin tình hình, vụ việc có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm để làm cơ sở cho chi ủy, chi bộ có biện pháp tuyên truyền, giáo dục và vận động người dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh biên giới.

NÔNG ĐÌNH QUANG