Thứ sáu,  26/02/2021

Đồng bộ giải pháp nâng tỷ lệ trưởng thôn, khối phố là đảng viên

(LSO) – Trong những năm qua, bằng các giải pháp tích cực, các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực nâng tỷ lệ trưởng thôn, trưởng khối phố là đảng viên lên 92,2%, vượt 22% mục tiêu kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề ra.

Ngày 31/10/2016, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 453-QĐ/TU phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng và hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, trong đó đề ra chỉ tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ trưởng thôn, trưởng khối phố là đảng viên lên trên 70%. Tiếp đó, ngày 16/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Công văn số 1136-CV/TU về việc phát triển đảng viên, tổ chức đảng và thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khối phố, qua triển khai, nhiều đơn vị hành chính đã có những cách làm, hướng đi phù hợp, đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Trưởng thôn Tồng Liền, xã Hải Yến, huyện Cao Lộc (bên phải) trao đổi với Bí thư Đoàn Thanh niên xã về việc triển khai chương trình đón Tết Nguyên đán Tân Sửu

Sau 10 năm làm trưởng thôn, đến năm 2019, ông Mã Văn Thành, trưởng thôn Nà Tèn, xã Hải Yến, huyện Cao Lộc được kết nạp Đảng. Ông cho biết: Trước kia, khi chưa là đảng viên, sau mỗi cuộc họp chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ phải gặp trực tiếp trưởng thôn để trao đổi nội dung, quán triệt nghị quyết. Tuy nhiên, khi trở thành đảng viên, được tham gia họp chi bộ, trực tiếp trao đổi, thảo luận, xây dựng nghị quyết nên thuận lợi hơn trong triển khai công việc tại thôn.

Ông Thành là một trong những trưởng thôn tại huyện Cao Lộc được quan tâm, tạo điều kiện để kết nạp đảng. Trong những năm qua, để nâng cao tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn, khối phố các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã rà soát, nắm tình hình thực tiễn cũng như năng lực của từng trưởng thôn, khối phố. Trong đó, đối với những trường hợp có năng lực và có ý chí, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, chi bộ thôn cũng như cấp uỷ xã tạo điều kiện thuận lợi để họ tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng.

Cùng với việc phát triển đảng trong đối tượng trưởng thôn, khối phố việc thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trưởng khối phố cũng được triển khai hiệu quả. Qua tổng hợp, trong giai đoạn 2016 – 2020, tỷ lệ trưởng thôn, khối phố là đảng viên của huyện Cao Lộc tăng từ 54,8% lên 96,6%, mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng trưởng thôn, khối phố đến năm 2020 đạt 89%.

Tương tự Cao Lộc, Hữu Lũng cũng là đơn vị có tỷ lệ trưởng thôn, trưởng khu phố là đảng viên cao. Ông Đặng Văn Sáng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ cho biết: Chúng tôi xác định việc nâng cao tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên gắn liền với thực hiện mô hình nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố. Do đó, trong công tác bầu cử, các chi bộ đã làm tốt công tác nhân sự, giới thiệu những đảng viên tiêu biểu, những đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ để bầu trưởng thôn, phó thôn, khối phố.

Đặc biệt, từ năm 2019, Huyện uỷ đã chỉ đạo triển khai thí điểm mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tại tất cả các thôn thuộc 3 xã: Hoà Thắng, Nhật Tiến, Quyết Thắng. Mô hình đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Trên cơ sở đó, bước sang năm 2020, mô hình đã nhân rộng ra 193/203 thôn trên địa bàn. Theo đó, tỷ lệ trưởng thôn, trưởng khối phố là đảng viên của huyện giai đoạn 2016 – 2020 đã tăng từ 58,7% lên 98%.

Thực tế cho thấy: việc nâng tỷ lệ trưởng thôn, khối phố là đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức triển khai hiệu quả công việc tại từng thôn, khối phố. Bởi với trách nhiệm là đảng viên, trưởng thôn, khối phố trực tiếp báo cáo tình hình thực tiễn của thôn, khối phố mình trong các cuộc họp chi bộ. Đồng thời, họ được trực tiếp thảo luận, đóng góp ý kiến và triển khai nghị quyết để người dân cùng thực hiện.

Trong những năm qua, việc nâng tỷ lệ trưởng thôn, khối phố là đảng viên gắn liền với thực hiện mô hình nhất thể hoá chức danh cũng góp phần tinh gọn bộ máy, tăng trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công việc. Hiện nay, các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát, nâng cao tỷ lệ đảng viên trưởng thôn, khối phố cũng như nhân rộng mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố, đảm bảo thực hiện hiệu quả việc tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ trưởng thôn, trưởng khối phố là đảng viên tăng từ 38,8% lên 92,2% (vượt 22% mục tiêu đề ra). Cùng đó, mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, trưởng khối phố tăng từ 0,9% lên 70,3%.
PHƯƠNG DUNG