Chủ nhật,  28/02/2021

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng: Những chuyển biến tích cực

(LSO) – Trong những năm qua, cấp uỷ các cấp luôn chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, góp phần lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn tỉnh hiện có 744 TCCSĐ, trong đó có 299 đảng bộ cơ sở và 445 chi bộ cơ sở với hơn 66 nghìn đảng viên. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các TCCSĐ, các cấp uỷ đảng đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nghiêm túc thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các TCCSĐ và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Qua triển khai, các cấp uỷ trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể và quán triệt sâu sắc đến các TCCSĐ trực thuộc.

Các đại biểu tham dự tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2020 do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức

Điển hình như huyện Văn Lãng, trong những năm qua, Huyện uỷ đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, chú trọng ban hành, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận. Bà Nông Thị Hương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ cho biết: Việc hướng dẫn xây dựng mẫu dự thảo nghị quyết, kết luận, biên bản sinh hoạt nên các chi bộ đều ghi chép đầy đủ, khoa học. Sau mỗi kỳ sinh hoạt, các chi bộ đều ban hành nghị quyết, kết luận và phân công người phụ trách triển khai nhiệm vụ sát với thực tế. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và sinh hoạt chi bộ (SHCB) được nâng lên, năm 2020, tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 93,6% (tăng 1,2% so với năm 2018).

Nếu như Huyện uỷ Văn Lãng chú trọng khâu xây dựng, ban hành  nghị quyết thì Thành uỷ Lạng Sơn lựa chọn và tập trung chỉ đạo đơn vị điểm để nâng cao chất lượng, năng lực, sức chiến đấu của TCCSĐ. Theo đó, hằng năm, Thành uỷ lựa chọn 1 đảng bộ trực thuộc và đảng ủy các xã, phường sẽ lựa chọn từ một chi bộ trực thuộc để yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch với giải pháp cụ thể, trong đó, tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và quản lý tốt đảng viên. Cùng đó, tổ chức SHCB mẫu để rút kinh nghiệm và thống nhất triển khai tại các chi bộ còn lại.

Cụ thể như năm 2020, Thành ủy Lạng Sơn lựa chọn chỉ đạo điểm Đảng bộ phường Đông Kinh. Bên cạnh đó, mỗi xã, phường cũng lựa chọn một đến hai chi bộ để chỉ đạo điểm. Theo đó, Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cấp uỷ cơ sở phân công các tổ công tác theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. Bình quân hằng năm, các tổ công tác dự sinh hoạt được trên 95 lượt tại chi bộ cơ sở, trong đó dự tại đơn vị điểm là trên 25 lượt.

Ông Vy Văn Chiến, Bí thư Chi bộ, trưởng khối Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn cho biết: Năm 2020, chi bộ là một trong hai đơn vị được Đảng uỷ phường lựa chọn để chỉ đạo điểm việc củng cố nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động chi bộ ở cơ sở. Theo đó, cấp uỷ cấp trên đã tham dự sinh hoạt thường xuyên, qua đó, tạo chuyển biến, nâng cao chất lượng SHCB. Cụ thể, tỷ lệ đảng viên tham gia phát biểu tăng lên 20% đến 30% so với năm 2019. Trong năm qua, chi bộ đã duy trì sinh hoạt định kỳ 12 lần/năm với tỷ lệ đảng viên tham gia luôn đạt trên 90%.

Cùng với đó, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Hướng dẫn 09-HD/TU, ngày 29/5/2019 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và Quy định số 1764-QĐ/TU, ngày 29/5/2019 về việc dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở của các đồng chí uỷ viên các cấp và trách nhiệm các cấp uỷ, tổ chức Đảng. Các đồng chí được phân công đã nghiêm túc dự sinh hoạt, đảm bảo số lượng theo quy định và từng bước đưa sinh hoạt chi bộ vào nền nếp, hiệu quả.

Bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, qua từng năm, chất lượng hoạt động các TCCSĐ đã được nâng lên. Năm 2020, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 98,6% (tăng 11,6% so với năm 2016), không còn TCCSĐ yếu kém (giảm 4 đảng bộ so với năm 2016), tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 94,3% (tăng 5,6% so với năm 2016).

Trong những năm qua, hoạt động của các TCCSĐ và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở đã có những chuyển biến tích cực, vị trí hạt nhân, vai trò lãnh đạo ở cơ sở của TCCSĐ tiếp tục được khẳng định và phát huy, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết nhiều vấn đề xảy ra ở cơ sở. Những kết quả và chuyển biến tiến bộ đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân với Đảng.

PHƯƠNG VY