Thứ tư,  22/01/2020
Thành phố Lạng Sơn: Phát triển đảng trong dân quân tự vệ
Thành phố Lạng Sơn: Phát triển đảng trong dân quân tự vệ
LSO- Thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”, những năm qua, Đảng bộ Quân sự thành phố Lạng Sơn đã tập trung thực hiện các chủ trương, giải pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo, quan tâm công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.  ...
Chăm lo quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ
Chăm lo quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ
LSO- Thời gian qua, công tác cán bộ nữ luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền ở tỉnh đặc biệt quan tâm. Đó là động lực, cơ hội để phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của mình trong thời đại mới bằng sự tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu....
Đảng bộ Công an tỉnh chú trọng phát triển Đảng
Đảng bộ Công an tỉnh chú trọng phát triển Đảng
LSO- Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm phát triển đảng viên mới, xây dựng đội ngũ đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới....
Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới
Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới
LSO- Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đây, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh....
Đảng bộ huyện Hữu Lũng: Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
Đảng bộ huyện Hữu Lũng: Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
LSO- Những năm qua, Đảng bộ huyện Hữu Lũng luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”....
Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
LSO- Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở tất cả các cấp, ngành và các lĩnh vực đào tạo, bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận....
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lạng Sơn: 85 năm xây dựng và trưởng thành
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lạng Sơn: 85 năm xây dựng và trưởng thành
DƯƠNG CÔNG TÙYỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy LSO- Công tác tổ chức xây dựng Đảng được khởi đầu ngay từ khi chuẩn bị các điều kiện về lý luận, tổ chức và cán bộ cho việc thành lập Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người sáng lập Đảng, vừa là nhà tổ chức đầu tiên của Đảng, đồng thời là người đặt nền móng cho công tác tổ chức xây dựng Đảng....
Phát triển đảng: Ghi nhận ở Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường
Phát triển đảng: Ghi nhận ở Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường
LSO- Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới được Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua đây nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, đổi mới....
Chăm lo phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ
Chăm lo phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ
LSO- Để nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai toàn diện và thực hiện triệt để thì phải có đội ngũ cán bộ, đảng viên làm hạt nhân nòng cốt trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV). Chính vì vậy, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV....
Trang 16 / 20« Đầu...10...1415161718...Cuối »