Thứ hai,  13/07/2020
Ghi nhận ở Đảng bộ Lộc Bình
Ghi nhận ở Đảng bộ Lộc Bình
LSO-Từ đầu năm 2017 đến nay, Huyện ủy Lộc Bình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức, cán bộ, trong đó xây dựng quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản đáp ứng yêu cầu....
Cựu chiến binh tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền
Cựu chiến binh tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền
LSO-Trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, những người lính đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, đánh thắng kẻ thù để giành độc lập, tự do cho đất nước. Trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh (CCB) tiếp tục có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, đặc biệt là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền....
Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên
Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên
LSO-Nhận thức được vai trò quan trọng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong triển khai, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những năm qua, Huyện ủy Lộc Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới....
Coi trọng chất lượng trong phát triển đảng viên
Coi trọng chất lượng trong phát triển đảng viên
LSO-Đồng chí Phạm Thu Hằng, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (CCQ) tỉnh cho biết: Năm 2016, toàn đảng bộ kết nạp 210 đảng viên, vượt 40% kế hoạch. Trong 7 tháng đầu năm 2017, toàn đảng bộ kết nạp 116 đảng viên, đạt 73,3% kế hoạch năm; 100% đảng viên được kết nạp đều có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trong đó phần lớn là lực lượng đoàn viên....
Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới
Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới
LSO-Những năm qua, cấp ủy đảng các cấp đã chủ động triển khai tương đối toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (GDCTTT), rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB-ĐV); tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; khắc phục một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ CB-ĐV. ...
Vai trò nêu gương của lãnh đạo về tự phê bình và phê bình
Vai trò nêu gương của lãnh đạo về tự phê bình và phê bình
LSO-Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nêu bốn giải pháp cần tiến hành. Trong đó nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp trên được đặt lên hàng đầu. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, giải pháp về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình cũng được đưa lên hàng đầu....
Hiệu quả trong phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội
Hiệu quả trong phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội
LSO-Trên cơ sở chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo, Ban Chỉ đạo công tác phối hợp cấp tỉnh đã chủ động, linh hoạt bám sát cơ sở, kế hoạch đã được xác định, vì vậy từ năm 2016 đến nay, chương trình đạt hiệu quả thiết thực....
Trang 18 / 25« Đầu...10...1617181920...Cuối »