Thứ hai,  19/08/2019
Chi Lăng đưa Chỉ thị 27 vào thực tiễn
Chi Lăng đưa Chỉ thị 27 vào thực tiễn
(LSO) - Ngày 26/2/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 27-CT/TU về tiếp tục tăng cường lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, theo đó chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai sâu rộng. Tại huyện Chi Lăng, sau hơn 5 năm thực hiện...
Nhiều bước chuyển quan trọng
Nhiều bước chuyển quan trọng
LSO-Ngày 3/6/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, thành phố Lạng Sơn đã có nhiều bước chuyển quan trọng. Công chức...
Trang 2 / 1612345...10...Cuối »