Thứ tư,  27/05/2020
Ở Phú Quốc, khi đảng viên đi trước
Ở Phú Quốc, khi đảng viên đi trước
Phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên trong vận động nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế biển, đảo là một việc làm đạt hiệu quả rõ nét của các cấp ủy đảng huyện Phú Quốc (Kiên Giang) thời gian qua....
Lạng Sơn tích cực quán triệt,  triển khai các nghị quyết của Đảng
Lạng Sơn tích cực quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng
LSO - Xác định được vai trò quan trọng của các chủ trương, nghị quyết của Đảng đối với sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng, trong thời gian qua, cụ thể là từ sau Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các chủ trương, nghị quyết Trung ương, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XI),  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đúng thời gian, đảm bảo chất lượng đề ra. Theo đó, nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV từ tỉnh đến cơ sở; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập tổ báo cáo viên cấp tỉnh hỗ trợ các đảng bộ trực thuộc học tập, quán triệt các Văn kiện Đại hội XI của Đảng....
Chuyển biến bước đầu sau tự phê bình và phê bình ở Bến Tre
Chuyển biến bước đầu sau tự phê bình và phê bình ở Bến Tre
Kế hoạch sửa chữa khắc phục khuyết điểm, yếu kém sau tự phê bình và phê bình của Tỉnh ủy Bến Tre đã đề ra bốn mục tiêu cần phải đạt được: xây dựng Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc nhất hiện nay; có những việc làm thật cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tế, để mỗi tổ chức đảng mạnh hơn, mỗi cá nhân đảng viên tiến bộ hơn, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Ðảng bộ; Mỗi cá nhân nhận rõ được trách nhiệm, tự giác đề ra các công việc cụ thể để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của bản thân mình và đề xuất các giải pháp lãnh đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém của cán bộ, đảng viên trong Ðảng bộ và ở cơ quan, đơn vị mình phụ trách....
Trang 24 / 24« Đầu...10...2021222324