Thứ tư,  13/11/2019
Chi Lăng đưa Chỉ thị 27 vào thực tiễn
Chi Lăng đưa Chỉ thị 27 vào thực tiễn
(LSO) - Ngày 26/2/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 27-CT/TU về tiếp tục tăng cường lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, theo đó chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai sâu rộng. Tại huyện Chi Lăng, sau hơn 5 năm thực hiện...
Nhiều bước chuyển quan trọng
Nhiều bước chuyển quan trọng
LSO-Ngày 3/6/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, thành phố Lạng Sơn đã có nhiều bước chuyển quan trọng. Công chức...
Khắc phục hạn chế tại đơn vị yếu
Khắc phục hạn chế tại đơn vị yếu
LSO-Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy Cao Lộc đã có nhiều giải pháp cụ thể. Một trong số đó chính là việc khắc phục hạn chế những đơn vị yếu kém, mức độ hoàn thành nhiệm vụ không cao. Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lòa (bên...
Trang 4 / 18« Đầu...23456...10...Cuối »