Thứ ba, 20/11/2018
Chuyển biến tiến bộ
Chuyển biến tiến bộ
LSO-Năm 2016, Đảng bộ xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng chỉ được cấp trên đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Để củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, năm 2017, đảng bộ đã có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực....
Bắc Sơn củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém
Bắc Sơn củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém
LSO-Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên năm 2016, trong số 55 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện thì có Đảng bộ xã Đồng Ý không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2017, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bắc Sơn đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và đã có chuyển biến tích cực....
Chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên
Chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên
LSO-Nhằm thực hiện tốt vai trò cầu nối của Đảng với nhân dân, những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Lãng luôn chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên (BCV, TTV) từ huyện đến cơ sở, đảm bảo về chất lượng và số lượng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. ...
Đẩy mạnh công tác tham mưu
Đẩy mạnh công tác tham mưu
LSO-Ban Tuyên giáo Huyện ủy (BTGHU) có chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên giáo, công tác lý luận chính trị và lịch sử đảng. Thời gian qua, ban đã có nhiều cố gắng trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao....
Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ
Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ
LSO-Thời gian qua, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh quan tâm đúng mức, coi đây là khâu then chốt quyết định đến kết quả thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân sự (LLVTQS) tỉnh....
Tự hào 186 năm xây dựng và phát triển
Tự hào 186 năm xây dựng và phát triển
LSO-Lạng Sơn là vùng đất cửa ngõ “phên dậu”, địa đầu của Tổ quốc, có truyền thống cách mạng, luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Với bề dày 186 năm xây dựng và phát triển, mỗi người dân xứ Lạng luôn tự hào về mảnh đất quê hương đang từng ngày đổi mới....
Quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ
Quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ
LSO-Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, ngành triển khai nghiêm túc chỉ thị. Qua đó làm rõ các chặng đường lịch sử, tổng kết thực tiễn, đúc rút bài học kinh nghiệm phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đơn vị, địa phương....
Kinh nghiệm từ cơ sở
Kinh nghiệm từ cơ sở
LSO-Thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ và lịch sử truyền thống, giai đoạn 2011 – 2015” và triển khai các năm tiếp theo, các huyện, thành phố, sở, ngành đã chú trọng thực hiện công tác này....
Trang 5 / 14« Đầu...34567...10...Cuối »