Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với gói thầu: “Chỉnh lý tài liệu phông Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn”, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan ...
Thuê nhân công chỉnh lý tài liệu ...
Thực hiện Luật số 21/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế tại khoản 10 điều 7 quy định: Trường hợp NNT là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản ...
Về việc thuê làm dịch vụ bán lẻ điện năng ...
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lạng Sơn có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu: Trang bị hệ thống báo động, báo cháy, chống trộm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (Chi nhánh gửi kèm phiếu đăng ký thông báo mời thầu). ...
Thuê nhân công chỉnh lý khoa học tài liệu Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND ...
Cung cấp xi măng làm đường GTNT năm 2015 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chi Lăng ...
Tên bên mời thầu: Ban quản lý Dự án “Hỗ trợ hệ thống y tế” do Quỹ toàn cầu tài trợ tỉnh Lạng Sơn. ...
 
Hồ Chí Minh
Tin tiêu điểm
Cơ hội liên kết, hợp tác và phát triển

Cơ hội liên kết, hợp tác và phát triển

LSO-Với quy mô hơn 300 gian hàng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, tổ chức kinh tế trong nước và quốc tế. Hội chợ Thương mại quốc tế (TMQT) Việt – Trung (Lạng Sơn) năm 2017 là cơ hội để kết nối thị trường Lạng Sơn với cả nước, thị trường trong nước với Trung Quốc. ...

YÊN SƠN

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO