Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với gói thầu: “Chỉnh lý tài liệu phông Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn”, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan ...
Thuê nhân công chỉnh lý tài liệu ...
Thực hiện Luật số 21/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế tại khoản 10 điều 7 quy định: Trường hợp NNT là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản ...
Về việc thuê làm dịch vụ bán lẻ điện năng ...
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lạng Sơn có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu: Trang bị hệ thống báo động, báo cháy, chống trộm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (Chi nhánh gửi kèm phiếu đăng ký thông báo mời thầu). ...
Thuê nhân công chỉnh lý khoa học tài liệu Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND ...
Cung cấp xi măng làm đường GTNT năm 2015 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chi Lăng ...
Tên bên mời thầu: Ban quản lý Dự án “Hỗ trợ hệ thống y tế” do Quỹ toàn cầu tài trợ tỉnh Lạng Sơn. ...
 
Hồ Chí Minh
Tin tiêu điểm
Loạn thương hiệu nội - ngoại

Loạn thương hiệu nội - ngoại

LSO-Chưa có thời điểm nào mà cửa hàng bán quần áo thời trang may sẵn lại nhiều như hiện nay, chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã có hơn 220 cửa hàng (shop). Trong đó, hầu hết các cửa hàng đều có sản phẩm mang cả thương hiệu nội lẫn ngoại. Tuy nhiên, đâu là ...

ANH DŨNG

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO