LSO- Cơ sở vật chất đạt chuẩn, trách nhiệm của cán bộ và tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đúng quy định nâng lên nên bộ phận tiếp nhận và ...
LSO- Năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, phần lớn thủ tục hành chính (TTHC) được các cơ quan hành chính cấp huyện, xã tại Chi Lăng trả kết quả đúng và sớm hơn thời gian quy định. Tỷ lệ trả quá hạn chiếm rất ít. Kết quả này cho thấy, công tác giải quyết TTHC ở đây ...
LSO- Hơn 10 năm hình thành và phát triển, dù gặp không ít khó khăn nhưng lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đã ghi được những dấu ấn quan trọng, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại hóa. ...
LSO- Công tác ở một ngành nghề không liên quan đến chuyên ngành đào tạo nhưng dường như với ông Phạm Tuấn Tú, Trưởng phòng Cải cách hành chính (CCHC), Sở Nội vụ Lạng Sơn thì CCHC như một cái duyên với cuộc đời, sự nghiệp của ông. ...
LSO- Năm 2014, Lạng Sơn có 5 đơn vị xếp loại xuất sắc, 21 đơn vị đạt kết quả tốt trong thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC). Kết quả này tăng hơn nhiều so với năm 2010. Đây là do Lạng Sơn đã thực hiện tốt việc xếp loại, đánh giá kết quả CCHC các cơ ...
LSO- Niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC) là quy định bắt buộc, phần lớn đều không niêm yết nhưng tại bộ phận “một cửa” các xã. Hầu hết các xã niêm yết không đủ số lượng, thủ tục không rõ ràng. ...
LSO- Sau 8 năm triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN 9001:2000 nay là TCVN 9001:2008 (gọi tắt là ISO) vào hoạt động đã giúp các cơ quan chuẩn hóa, hệ thống và hợp lý hóa công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng quản lý hành chính. ...
 
Hồ Chí Minh
Tin tiêu điểm
Cần thay đổi cách tiêu dùng

Cần thay đổi cách tiêu dùng

LSO-Chỉ còn hơn 1 tháng nữa (bắt đầu từ ngày 1/1/2018), xăng nhiên liệu sinh học E5 chính thức thay thế xăng RON 92. Hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, một số chi nhánh, tổ chức cung cấp xăng dầu lớn đã chuẩn bị phương án thay thế. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở cung cấp ...

TRÍ DŨNG – ANH DŨNG

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO