KINH TẾ

10 chỉ tiêu nổi bật phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017

LSO-Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Cùng với sự thố...

Đồng hành cùng nông dân phát triển

LSO-Trong những năm qua, các cấp hội nông dân (HND) trong tỉnh đã chủ động nâng cao vai trò, vị trí, năng lực, nguồn lực để đồng hành cùng nông dân trên chặ...

Nâng cao năng suất, chất lượng nông sản

LSO-Trong những năm qua, để từng bước nâng cao giá trị của nông sản, cùng với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành những chính sách đặc thù k...

Phụ nữ Lạng Sơn tô điểm cho diện mạo nông thôn mới

LSO-Để chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động; tiêu biểu là xây dựng mô hình “thôn...

Điểm nhấn năm 2017

LSO-Năm 2017, mặc dù còn gặp khó khăn nhất định, song với sự cố gắng, nỗ lực, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đạt được kết quả tích cực. Trong đó,...

Mang no ấm cho đồng bào vùng khó

LSO-Nhờ thực hiện tốt Chương trình 135, diện mạo vùng dân tộc và miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới của tỉnh đã có nh...

“Bà đỡ” cho hộ nghèo

LSO-Với phương châm hoạt động vì người nghèo, tạo điều kiện để người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận với tín dụng ưu đãi, những năm qua...

Động lực phát triển kinh tế xứ Lạng

LSO-Năm 2017, lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo sự đột phá và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của t...

Đòn bẩy thúc đẩy sản xuất công nghiệp

LSO-Những năm qua, với cơ chế, chính sách phù hợp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, ...

Nỗ lực miền biên ải

LSO-Xuất phát điểm thấp, địa hình chia cắt, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự chung sức, đồng l...
,
,