LSO-Tháng Thanh niên năm nay, bên cạnh thực hiện chủ đề của tháng là “Xây dựng văn minh đô thị”, thanh niên toàn tỉnh còn đồng hành cùng bà con khu vực nôn...
LSO-Với mục tiêu cho vay phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chủ yếu, trong những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã luôn quan tâm, tập trung nguồn vốn cho vay lĩnh vực này. ...
 
Hồ Chí Minh
Tin tiêu điểm
Cần thay đổi cách tiêu dùng

Cần thay đổi cách tiêu dùng

LSO-Chỉ còn hơn 1 tháng nữa (bắt đầu từ ngày 1/1/2018), xăng nhiên liệu sinh học E5 chính thức thay thế xăng RON 92. Hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, một số chi nhánh, tổ chức cung cấp xăng dầu lớn đã chuẩn bị phương án thay thế. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở cung cấp ...

TRÍ DŨNG – ANH DŨNG

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO