LSO-Tháng Thanh niên năm nay, bên cạnh thực hiện chủ đề của tháng là “Xây dựng văn minh đô thị”, thanh niên toàn tỉnh còn đồng hành cùng bà con khu vực nôn...
LSO-Với mục tiêu cho vay phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chủ yếu, trong những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã luôn quan tâm, tập trung nguồn vốn cho vay lĩnh vực này. ...
 
Hồ Chí Minh
BÌA DƯƠNG LỊCH 2018
Tin tiêu điểm
Tín hiệu vui đầu năm

Tín hiệu vui đầu năm

LSO-Trong tháng 1/2018, thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của Lạng Sơn chỉ đạt khoảng 150 tỷ đồng, giảm gần 22% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy vậy, chỉ 21 ngày của tháng 2/2018, số thu thuế XNK đạt gần 350 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ. ...

TRÍ DŨNG

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO