VĂN HÓA XÃ HỘI

Những ngôi nhà ấm tình đồng đội

LSO-Xóa nhà dột nát là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh. Việc làm ý nghĩa này đã góp phần mang đến những mái ấm ch...

Vững vàng vượt khó

LSO-Năm 2017 là năm có nhiều khó khăn đối với ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) Lạng Sơn. Tuy nhiên với sự nỗ lực, quyết tâm và đổi mới trong hoạt đ...

Đổi mới hướng tới sự hài lòng của người bệnh

LSO-Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 4/6/2015 về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng t...

Tăng tuyên truyền, nâng nhận thức về an toàn giao thông

LSO-Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, năm 2017, Phòng C...

Chung tay chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

LSO-Năm 2017 là năm thứ 5 thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, gi...

Những chuyển biến tích cực

LSO-Năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng quy định của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội đ...

Bác Hồ với Lạng Sơn: Thiêng liêng những kỷ vật

LSO-Nằm gọn gàng và trang trọng trên tầng hai của nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh là gian trưng bày các tài liệu, hiện vật về Bác Hồ với nhân dân các dân tộc L...

Ngày xuân đọc tác phẩm “Đời sống mới”

LSO-Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết rất nhiều tác phẩm giá trị trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh t...

Công nhân, viên chức, lao động nữ thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

LSO-Chiếm trên 54% tổng số công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn tỉnh, những năm qua, nữ CNVCLĐ đã tích cực thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà...

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thể thao tại lễ hội

LSO-Trong những ngày đầu năm mới, trên khắp các vùng quê xứ Lạng, lễ hội được tổ chức với những quy mô khác nhau. Hoạt động lễ hội như đã trở thành ...
,
,