LSO- Phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Xá...
LSO-Thực hiện Nghị quyết số 71, ngày 30/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến năm 2015 và những năm tiếp theo”, Ban Thường vụ Thành uỷ đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực. ...
LSO-Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh là tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, có 72 cơ sở đảng trực thuộc. Năm 2016, Đảng bộ vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua do có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010-2015. ...
LSO-Thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, những năm qua, Đảng bộ xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng đã triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực, nhất là trong nâng cao ...
LSO-Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 231km đường biên giới quốc gia, với hệ thống mốc quốc giới là 474 mốc (343 mốc chính, 131 mốc phụ) tiếp giáp với Trung Quốc. Khu vực biên giới do BĐBP tỉnh phụ trách gồm 20 xã, 1 thị trấn, với ...
LSO-Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên giai đoạn 2011 - 2015, Huyện ủy Cao Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ ...
LSO-Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, chính vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ năng lực, trình độ để đưa thành phố phát triển về mọi mặt luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. ...
LSO-Những năm qua, Đảng bộ Trường Quân sự tỉnh luôn thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; công tác giáo dục và đào tạo (GD&ĐT); công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng các tổ chức quần chúng trong ...
Theo chuyên gia, nếu phát hiện cán bộ có biểu hiện vi phạm pháp luật, biến chất, kể cả cán bộ cấp cao, cần xử lý nghiêm để làm gương… ...
LSO-Những năm qua, để xây dựng tổ chức đảng (TCĐ) trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện Bắc Sơn quan tâm xây dựng chương trình hành động của cấp ủy sát hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó chú trọng 3 mũi nhọn: chỉ đạo TCĐ các cấp thường xuyên làm tốt công tác giáo ...
 
Hồ Chí Minh
MÃ ĐIỆN THOẠI MỚI
Tin tiêu điểm
Cần siết chặt kênh phân phối

Cần siết chặt kênh phân phối

LSO-Đầu tháng 12/2016, 3 doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Lạng Sơn cùng ký cam kết tăng cường quản lý thuê bao di động (TBDĐ) trả trước và thu hồi SIM kích hoạt sẵn sai quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tại một số đại lý, điểm bán SIM - thẻ vẫn còn bán SIM kích ...

BẢO VY

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO