LSO- Lạng Sơn hiện có trên 2.000 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký hoạt động, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân - doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD). Th...
LSO- Thực hiện quy chế về giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang quân sự (LLVTQS), những năm qua, Đảng ủy Quân sự thành phố (QSTP) Lạng Sơn nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập, nâng cao trình độ, nhận thức chính trị trong toàn lực lượng. Qua đó làm cho cán bộ, chiến sĩ xác ...
LSO- Cách đây hơn 5 năm, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 48 - CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” (Chỉ thị 48). Thông qua thực hiện chỉ thị, Lạng Sơn đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần kiềm chế, ...
LSO- Trong 5 nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ huyện Bắc Sơn đã kết nạp được 1.167 đảng viên, trong đó có 107 đảng viên dân tộc Kinh, 901 đảng viên dân tộc Tày, 93 đảng viên dân tộc Nùng, 64 đảng viên dân tộc Dao và 2 đảng viên dân tộc Thái. Qua số liệu này cho ...
LSO- Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có vai trò quan trọng trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, những năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng ...
LSO- Những năm qua, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Lạng Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó nổi bật là lãnh đạo kiểm sát giải quyết án hình sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên ...
LSO- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, nhiệm kỳ 2010 – 2015, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy và các đảng ủy ...
LSO- Điện năng là loại hàng hóa đặc biệt, là sản phẩm thiết yếu cho các nhu cầu của xã hội và dân sinh; sức ép của xã hội, của thị trường về chất lượng điện, về các dịch vụ phục vụ bán điện cũng như yêu cầu của ngành, Chính phủ về hiệu quả công tác quản lý ...
LSO- Thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 1536-QĐ/TU ngày 23/8/2010 về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn. Sau 5 năm thực hiện, công tác dân vận ở tỉnh có nhiều chuyển biến ...
LSO- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là công việc đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối chuyển tải pháp luật vào cuộc sống. Với tinh thần đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã tích cực vào cuộc, từng bước nâng cao kiến thức ...
 
Hồ Chí Minh
Tin tiêu điểm
Cần thay đổi cách tiêu dùng

Cần thay đổi cách tiêu dùng

LSO-Chỉ còn hơn 1 tháng nữa (bắt đầu từ ngày 1/1/2018), xăng nhiên liệu sinh học E5 chính thức thay thế xăng RON 92. Hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, một số chi nhánh, tổ chức cung cấp xăng dầu lớn đã chuẩn bị phương án thay thế. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở cung cấp ...

TRÍ DŨNG – ANH DŨNG

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO