LSO- Thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và lực lượn...
LSO- Thời gian qua, công tác cán bộ nữ luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền ở tỉnh đặc biệt quan tâm. Đó là động lực, cơ hội để phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của mình trong thời đại mới bằng sự tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu. ...
LSO- Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm phát triển đảng viên mới, xây dựng đội ngũ đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. ...
LSO- Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ...
LSO- Những năm qua, Đảng bộ huyện Hữu Lũng luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng ...
LSO- Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở tất cả các cấp, ngành và các lĩnh vực đào tạo, bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận. ...
DƯƠNG CÔNG TÙYỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy LSO- Công tác tổ chức xây dựng Đảng được khởi đầu ngay từ khi chuẩn bị các điều kiện về lý luận, tổ chức và cán bộ cho việc thành lập Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người sáng lập Đảng, vừa ...
LSO- Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới được Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua đây nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu ...
LSO- Với phương châm: sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, những năm qua, Chi bộ công ty TNHH Bảo Long luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, nổi bật là công tác phát triển đảng viên. ...
LSO- Để nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai toàn diện và thực hiện triệt để thì phải có đội ngũ cán bộ, đảng viên làm hạt nhân nòng cốt trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV). Chính vì vậy, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm công tác phát ...
 
Hồ Chí Minh
Tin tiêu điểm
Cần thay đổi cách tiêu dùng

Cần thay đổi cách tiêu dùng

LSO-Chỉ còn hơn 1 tháng nữa (bắt đầu từ ngày 1/1/2018), xăng nhiên liệu sinh học E5 chính thức thay thế xăng RON 92. Hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, một số chi nhánh, tổ chức cung cấp xăng dầu lớn đã chuẩn bị phương án thay thế. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở cung cấp ...

TRÍ DŨNG – ANH DŨNG

Quảng cáo
BIEN GIOI BIEN DAO