HOME
星期六,  02/29/2020

世行和日本协助越南改善税务系统

Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã ký tổng cộng 4.2 triệu đô la trong các thỏa thuận hỗ trợ tài trợ. Hình từ Yuetong

Thông tấn quốc tế Việt Nam – Đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, vào ngày 2 tháng 8, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã ký tổng cộng 4.2 triệu đô la trong các thỏa thuận hỗ trợ tài trợ. Đây là số tiền hỗ trợ do chính phủ Nhật Bản cung cấp cho việc hiện đại hóa hệ thống thuế ở Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là nâng cao hiệu quả quản lý thuế thông qua hệ thống quản lý rủi ro toàn diện và quy trình kinh doanh và thiết kế lại cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Dự án cũng hiện đại hóa thuế bằng cách đánh giá tác động của những thay đổi trong chính sách thuế.

Osmane Dione, đại diện chính của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho biết sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới cho dự án thể hiện cam kết lớn hơn của Ngân hàng trong việc tăng cường thu ngân sách và chi tiêu với Việt Nam và thực hiện cải cách tài khóa để thúc đẩy tăng trưởng. . Tập trung vào hệ thống thuế, dự án sẽ giúp cải thiện việc huy động sức mạnh trong nước, là một trong những trụ cột quan trọng cho việc hợp nhất năm tài chính.

Osman Dior tin rằng Việt Nam nên củng cố quy trình quản lý thuế, đặc biệt là trong các lĩnh vực có tác động rất lớn đến việc tuân thủ thuế của người nộp thuế. Khung chính sách thuế nên theo đuổi việc mở rộng các mục tiêu thuế.

Khoản tài trợ này được tài trợ bởi chính phủ Nhật Bản thông qua Chương trình phát triển chính sách và nguồn nhân lực do Ngân hàng Thế giới quản lý. (越 越 -VNA)

TTXVN