HOME
星期二,  01/21/2020

越南政府总理阮春福:加强国防用地管理 杜绝资源浪费

越通社河内 ——加强国防用地管理,充分发挥国防用地在国防和国家建设中的作用,满足实际要求和军队任务需要,杜绝资源浪费。越南政府总理阮春福于8月8日上午在同越南国防部就国防用地管理问题召开会议时如是表述。
Thủ tướng Việt Nam Qi Chunfu phát biểu tại cuộc họp. Hình từ Yuetong 

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Việt Nam chỉ ra rằng Bộ Quốc phòng nghiêm cấm sử dụng đất quốc phòng bất hợp pháp, không gia hạn hoặc mới ký hợp đồng hợp tác đất quốc phòng hoặc khởi động dự án mới, và kiên quyết thu hồi đất quốc phòng cho hợp đồng hoặc hợp đồng bất hợp pháp và không hiệu quả. Tăng cường quản lý các hợp đồng hiệu quả cao, không ảnh hưởng đến các nhiệm vụ quân sự quốc phòng và tuân thủ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, không gia hạn hợp đồng, tránh tranh chấp đất đai, kiên quyết làm sạch hợp đồng và thu hồi đất cho các dự án bất hợp pháp và không hiệu quả.

Theo báo cáo, Bộ Quốc phòng yêu cầu kiểm tra việc sử dụng và quản lý đất quốc phòng, xử lý nghiêm các hoạt động bất hợp pháp và không có khu vực cấm.

Cảnh họp mặt. Hình từ Yuetong

Trong bài phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Việt Nam Qi Chunfu đề nghị Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng nên chủ động đưa ra ý kiến ​​và trình lên các sở liên quan để cân nhắc và quyết định, bao gồm cho phép các doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào nhiệm vụ phát triển xây dựng và xây dựng quốc phòng; Kiên quyết làm sạch các hợp đồng đã hết hạn, bất hợp pháp và không hiệu quả (các hợp đồng hiệu quả cao đáp ứng các kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội địa phương và đáp ứng các yêu cầu quốc phòng có thể hết hạn).

Qi Chunfu hy vọng Bộ Quốc phòng sẽ đi đầu trong quá trình cải cách cổ phần và thoái vốn, và sẽ bàn giao đất của các doanh nghiệp xây dựng, thương mại và dịch vụ thuần túy đến nhiều nơi theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng ta nên nghiên cứu và xây dựng các đề xuất và biện pháp chính sách dài hạn, tăng cường quản lý đất quốc phòng, phát huy đầy đủ vai trò của đất quốc phòng trong xây dựng quốc phòng và xây dựng nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tế và nhu cầu nhiệm vụ quân sự và loại bỏ lãng phí tài nguyên. (越 越 社

TTXVN