Thứ ba, 25/09/2018

Phối hợp giám sát chặt chẽ dịch bệnh do vi-rút Ebola

Ngày 31-5, Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (EOC Việt Nam), Bộ Y tế tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình dịch bệnh Ebola nhằm xác định mức độ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta, đề xuất các hoạt động phòng, chống dịch phù hợp.

Các chuyên gia thảo luận chi tiết, đánh giá trong thời gian tới, khả năng xâm nhập dịch bệnh Ebola từ Công-gô vào nước ta là thấp, do dịch bệnh chủ yếu xảy ra tại khu vực hẻo lánh, sự giao lưu, thương mại giữa Việt Nam và Công-gô hiện rất ít; song không loại trừ trường hợp bệnh nhân Ebola về từ vùng có dịch vào nước ta. Cuộc họp đã thống nhất, cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai giám sát tại cửa khẩu và tại các bệnh viện nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, thường xuyên cập nhật, chia sẻ tình hình dịch bệnh Ebola tại Công-gô và tại các nước trên thế giới.

Bộ Y tế Việt Nam tiếp tục phối hợp với WHO để giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh do vi-rút Ebola trên thế giới; đồng thời phối hợp với các đơn vị thuộc các bộ, ngành liên quan để chia sẻ thông tin dịch bệnh, tình hình xuất nhập cảnh của hành khách về từ vùng có dịch, các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Theo Nhandan