Thứ tư,  25/11/2020

Khách quốc tế đến Việt Nam giảm 9,2%

Theo Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5-2017 ước đạt hơn 972 nghìn lượt, giảm 9,2% so với tháng 4-2017 và tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2016. 

Trong đó, lượng khách đến bằng đường không là hơn 847 nghìn lượt khách; đường biển là hơn 5.900 lượt khách; đường bộ là hơn 119 nghìn lượt khách.

 

Nguồn ảnh Tổng cục Thống kê

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 5, số khách đến từ thị trường Châu Á vẫn chiếm vị trí số 1 với hơn 760 nghìn lượt khách, đưa tổng số khách trong 5 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 3,8 triệu lượt. Trong 5 tháng đầu năm, lượng khách Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1,57 triệu lượt, tăng 55,7% so với cùng kỳ.

Tính chung 5 tháng năm 2017, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 5,2 triệu lượt, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo Hanoimoi