Thứ ba, 23/04/2019

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngày 28/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với 63 tỉnh, thành trong cả nước.


Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: HL

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ngành du lịch đã có bước tăng trưởng vượt bậc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Năm 2016, ngành Du lịch đón 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế, cao nhất từ trước tới nay. Đồng thời, năm 2016, du lịch Việt Nam cũng đã phục vụ 62 triệu lượt khách nội địa với tổng thu đạt 400.000 tỷ đồng.

Trong 11 tháng của năm 2017, ngành Du lịch Việt Nam đã đón được 11,7 triệu lượt khách quốc tế. Dự kiến, đến hết năm 2017 con số này sẽ đạt ở mức 12,8 triệu lượt khách, tăng 28% so với năm 2016.

Theo nhận định của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, với mức tăng trưởng như hiện nay, trong khoảng thời gian không xa, du lịch Việt Nam sẽ theo kịp với đà tăng trưởng của một số nước trong khu vực.

Tại hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quán triệt Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện NQ 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phổ biến một số nội dung quan trọng của Luật Du lịch.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã xác định rõ các nhiệm vụ để các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành đồng, tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình, trong đó, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; Cơ cấu lại ngành du lịch; Hoàn thiện thể chế, chính sách; Đầu tư phát triển kết cấu, hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; Xúc tiến, quảng bá du lịch; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch…

Cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng nội dung, tổ chức và hỗ trợ tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch; tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch; chỉ đạo, đôn đốc và điều phối việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ; tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh thành cũng đã đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo Dangcongsan