Thứ năm, 21/03/2019

Khai thông tuyến du lịch tự lái xe qua biên giới Lạng Sơn, Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc

LSO- Hôm nay (6/9), tại km 0, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn và Ủy ban Phát triển Du lịch Quảng Tây phối hợp tổ chức khai thông tuyến du lịch tự lái xe qua biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).


Đại biểu hai bên làm lễ khai thông

Trong thời gian thí điểm, xe du lịch tự lái của Việt Nam sẽ được sang tham quan thành phố Sùng Tả và thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Ngược lại, xe du lịch tự lái của Trung Quốc sẽ được vào tham quan du lịch trong địa phận Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Ngay sau lễ khai thông, đã có 10 xe du lịch tự lái của Việt Nam sang Trung Quốc và có 30 xe du lịch tự lái của Trung Quốc vào Việt Nam.


Xe du lịch tự lái của Việt Nam sang Trung Quốc
và xe du lịch tự lái của Trung Quốc vào Việt Nam

Đây là một hoạt động, thực hiện các thỏa thuận giữa các tỉnh/khu về tăng cường hợp tác du lịch đã đạt được tại hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

NÔNG ĐÌNH QUANG