Thứ bảy, 23/03/2019

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác quản lý di tích danh thắng tại thành phố Lạng Sơn

LSOSáng nay (13/11), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện các sở, ngành đã kiểm tra công tác quản lý di tích, tại Khu Di tích danh thắng Nhị, Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc, suối Lao Ly (thành phố Lạng Sơn).


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại động Nhị Thanh

Tại các điểm đến, đoàn đã kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan di tích; sử dụng, bảo quản các hiện vật, cơ sở vật chất; hiện trạng khai thác tiềm năng của di tích trong phục vụ khách tham quan, phát triển du lịch như: bố trí đèn, biển chỉ dẫn ở các nhũ đá trong hang động; cách thức đón tiếp, thuyết minh, giới thiệu các hiện vật trong di tích…

Theo báo cáo, từ tháng 6/2018, UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Quyết định số 3429/QĐ-UBND giao Khu Di tích danh thắng Nhị, Tam Thanh, thành Nhà Mạc cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố quản lý, bảo vệ và khai thác. Từ đó đến nay, UBND thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về giá trị của khu di tích; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn kiểm kê, lập danh mục quản lý các hiện vật tại di tích; trùng tu, tôn tạo, xử lý ô nhiễm tại suối Ngọc Tuyền… Về công tác bảo vệ môi trường khu vực suối Lao Ly, UBND thành phố đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan chuyên môn và UBND các phường: Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Trại, Tam Thanh thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; chỉ đạo Ban quản lý chợ Giếng Vuông tuyên truyền, đặt biển cảnh báo, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết xử lý triệt để hành vi xả thải ra suối…

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã phát biểu thảo luận tập trung vào một số nội dung như: Cần gắn biển chỉ dẫn chi tiết trong động Nhị, Tam Thanh; xây dựng kế hoạch đào tạo thuyết minh viên; biên soạn tài liệu về di tích bằng 3 loại ngôn ngữ…


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại UBND
thành phố Lạng Sơn

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực và kết quả đạt được của UBND thành phố Lạng Sơn trong việc quản lý, phát huy giá trị di tích. Đồng chí yêu cầu UBND thành phố tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch di tích; có chính sách đào tạo nhân lực, mời gọi tình nguyện viên làm du lịch; trùng tu, tôn tạo di tích; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, cách thức quảng bá du lịch; quan tâm xử lý ô nhiễm đối với khu vực suối Lao Ly. Đồng chí nhấn mạnh: Các sở, ngành cần chủ động, tăng cường phối hợp, cộng đồng trách nhiệm trong quản lý, khai thác và phát huy giá trị di tích như: lồng ghép các nguồn vốn; tập trung quảng bá tiềm năng; xử lý ô nhiễm môi trường…

NGỌC HIẾU