Thứ bảy,  30/05/2020

Các doanh nghiệp hỗ trợ Hà Giang 50 tỷ đồng xây dựng quy hoạch phát triển du lịch

 Năm 2016, tỉnh Hà Giang và Công ty Mckinsey&Company Việt Nam ký kết lập quy hoạch phát triển du lịch Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên Đồng Văn và TP Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Kinh phí lập quy hoạch là hơn 50 tỷ đồng. Do điều kiện là tỉnh miền núi khó khăn, nguồn ngân sách không bảo đảm nên kinh phí lập quy hoạch được tỉnh Hà Giang huy động từ nguồn xã hội hóa.

Các doanh nghiệp hỗ trợ Hà Giang 50 tỷ đồng xây dựng quy hoạch phát triển du lịch

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang trao báo cáo quy hoạch du lịch cho lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch là hai đơn vị đứng ra vận động các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp kinh phí.

Ông Phạm Công Nhân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang cho biết: “Với tâm huyết và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh miền núi Hà Giang, hiệp hội đã nỗ lực huy động các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí. Đến nay, số tiền chúng tôi quyên góp được từ nguồn xã hội hóa và đã chuyển cho Công ty Mckinsey&Company Việt Nam là hơn 50 tỷ đồng, theo đúng giá trị hợp đồng đã ký kết”.

Sau khi thanh toán hợp đồng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã nhận toàn bộ báo cáo quy hoạch và trao cho lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

Quy hoạch phát triển du lịch Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên Đồng Văn và TP Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Công ty Mckinsey&Company Việt Nam triển khai thực hiện trong vòng ba năm. Báo cáo tổng hợp quy hoạch gồm 10 phần, 339 trang cùng hệ thống các sơ đồ, bản đồ có liên quan. Quy hoạch đánh giá kỹ lưỡng về tiềm năng, lợi thế, thực trạng du lịch của Cao nguyên đá Đồng Văn và TP Hà Giang, đồng thời nêu lên được những giải pháp để phát triển du lịch một cách bền vững.

Bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chỉ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết: “Để có được quy hoạch phát triển du lịch Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên Đồng Văn và TP Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 là nhờ tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đóng góp kinh phí. Tỉnh ghi nhận tâm huyết của các doanh nghiệp và cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành chức năng sớm xác định rõ những giá trị cốt lõi của quy hoạch để từng bước triển khai các giải pháp cụ thể nhằm phát triển du lịch một cách bền vững, hiệu quả”.

Theo Nhandan