Thứ sáu,  05/06/2020

Xem xét công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

LSOChiều nay (30/7), đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét công tác phát triển du lịch trên địa bàn.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định. Một số huyện, thành phố đã và đang xây dựng đề án phát triển du lịch của huyện như: Bắc Sơn, Chi Lăng, Văn Quan, Bình Gia, thành phố Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, tỉnh đang triển khai Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn theo nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; từng bước đầu tư Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Bắc Sơn và các khu, điểm di tích lịch sử – văn hóa tại thành phố Lạng Sơn, huyện Chi Lăng, huyện  Bắc Sơn gắn với các sản phẩm du lịch đặc trưng, nổi bật như: du lịch biên giới, du lịch văn hóa – lịch sử – tâm linh, du lịch sinh thái cộng đồng…

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách du lịch đến Lạng Sơn ước đạt trên 1,7 triệu lượt; tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 820 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và hạn chế trong phát triển du lịch như: hạ tầng du lịch; chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch; công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch… Đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

 Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai quyết liệt Chương trình hành động số 74 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về phát triển du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tăng cường xúc tiến, quảng bá, tạo môi trường thuận lợi cho du lịch phát triển; đổi mới cơ cấu ngành du lịch, đẩy mạnh liên kết, phối hợp với các địa phương để phát triển du lịch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phối hợp với các ngành liên quan chủ động sáng tạo trong phát triển các mô hình, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch dựa vào giá trị nhân văn, cảnh quan, văn hóa bản địa; quan tâm phát triển nhân lực ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp. Các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các dự án, ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông đến các điểm du lịch…

TUYẾT MAI