Chủ nhật,  29/11/2020

Phản biện xã hội dự thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn

LSO-Chiều nay (29/11), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo phản biện xã hội Dự thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Toàn cảnh hội thảo

Theo đề án được trình bày tại hội thảo, đến năm 2025, Lạng Sơn trở thành một trong những trọng điểm du lịch của vùng trung du, miền núi Bắc bộ và cả nước; đến năm 2030, ngành du lịch Lạng Sơn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển.

Tại hội thảo, các đại biểu đều cơ bản đồng tình với dự thảo đề án và cho rằng việc ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là rất cần thiết và đúng với chiến lược phát triển du lịch chung của tỉnh cũng như của cả nước.

Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng: Đề án chưa đưa ra được điểm nhấn cụ thể cho du lịch, nhiều nội dung còn chung chung; Đề án cần xây dựng thêm dữ liệu về tài nguyên du lịch và công tác quản lý du lịch trong toàn tỉnh; đồng thời tính toán cụ thể và nêu chi tiết các nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch; tập trung xây dựng loại hình du lịch đặc trưng, có chất lượng, có thế mạnh nổi trội của tỉnh gắn với bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch…

Đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã giải trình, làm rõ một số nội dung và tiếp thu các ý kiến phản biện để chỉnh sửa dự thảo đề án trình UBND tỉnh xem xét. Đây sẽ là cơ sở để UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy ngành du lịch tỉnh phát triển trong thời gian tới.

TUYẾT MAI